Vestlandet er Norges største eksportregion. Bedrifter her, enten de er små eller store, setter ofte et betydelig fotavtrykk internasjonalt, skriver kronikkforfatterne.

Et vestlandsk næringsliv godkjent for fremtiden

Hvis du tror at din bedrift ikke risikerer å bidra til menneskerettighetsbrudd, så må du sannsynligvis sjekke en gang til. For fremtidens næringsliv vil ikke det å tro være godt nok.

 • Jan Erik Kjerpeseth og Jostein Hole Kobbeltvedt
  Jan Erik Kjerpeseth og Jostein Hole Kobbeltvedt
  Konsernsjef, Sparebanken Vest | Daglig leder, Raftostiftelsen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vestlandet er Norges største eksportregion. Bedrifter her, enten de er små eller store, setter ofte et betydelig fotavtrykk internasjonalt. Dette er vår styrke, men det medfører også et ansvar for å sikre at næringslivet gjennom egen virksomhet eller gjennom verdikjedene ikke bidrar til menneskerettighets-brudd.

Frivillige retningslinjer har dessverre vist seg å ikke være tilstrekkelig for å få næringslivet til å ta ordentlig tak i utfordringene.

EUs taksonomi er ordet på finansnæringens lepper for tiden. Snart er det mulig å vurdere om en investering er bærekraftig, basert på spesifikke kriterier. Dette klassifiseringssystemets skal innføres i norsk lovgivning og vil få konsekvenser for hele næringslivet. Her gjelder det å henge med og vi er bekymret for at en helt sentral del av taksonomien har gått under radaren til virksomheter her hjemme.

Les denne også: Du er ikke bærekraftig uten aktsomhetsvurderinger

Til nå har fokuset i stor grad dreid seg om de «grønne» kriteriene, men like viktig og relevant er de sosiale kravene som stilles. Disse legger press på næringslivets etterlevelse av menneskerettighetene og selskaper som ikke er bevisst denne delen, løper en betydelig risiko både overfor myndigheter, kunder og investorer.

Slaveri og tvangsarbeid, livsfarlige arbeidsplasser og skader på miljø og lokalbefolkning skjer oftere enn vi liker å tro. Det er risikoer bedrifter i stadig større grad forventes å både avdekke og håndtere. Ikke bare gjennom EU sin taksonomi, men også en rekke andre reguleringer og lover som er under utvikling internasjonalt. Derfor er Sparebanken Vest og Raftostiftelsen blant de som ber regjeringen om en menneskerettighetslov for næringslivet. 

I Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN) ønsker vi en lov som forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Det innebærer blant annet at bedrifter har en offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres, samt gjennomfører aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.

Les også: «Taksonomi» tvinger forvaltere på jakt etter spesielle grønne aksjer

Det er nå over ett år siden Etikkinformasjonsutvalget overleverte sitt forslag til en ny lov til regjeringen. Forslaget innebærer at selskaper både må være åpne om sine verdikjeder og dele informasjon om hvilke aktsomhetsvurderinger selskapet har gjort for å hindre menneskerettighetsbrudd. Det er et lovforslag vi støtter, og som vi håper politikerne vil vedta våren 2021. En lov vil tydeliggjøre krav og forventinger til næringslivet, men vil også bidra til like konkurransevilkår.

Samtidig sitter vi ikke stille og venter på nye krav. Vi ønsker å ligge foran. Skal vi hindre menneskerettighetsbrudd? er vi helt avhengig av å samarbeide. I Bergensregionen er det allerede etablert delingsplattformen FUTURE-PROOF, hvor både Bergen Næringsråd, Raftostiftelsen, en rekke bedrifter og Bergen kommune har gått sammen om å dele informasjon og erfaringer knyttet til det å gjøre aktsomhetsvurderinger.

Skal næringslivet på Vestlandet være godkjent for fremtiden betyr det at vi kjenner våre verdikjeder, og at vi er i stand til å avdekke og hindre at våre virksomheter bidrar til menneskerettighetsbrudd.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringsliv
 2. Raftostiftelsen
 3. Bergen Næringsråd
 4. Bedrift
 5. Sparebanken Vest
 6. Bergen
 7. Bergen kommune

Flere artikler

 1. Du er ikke bærekraftig uten aktsomhetsvurderinger

 2. En bærekraftig fremtid trenger lyttekammer, ikke ekkokammer

 3. EUs nye klimaregler vil endre forvaltningsbransjen for alltid

 4. EUs klimakredibilitet i fare

 5. EU-regler mot grønnvasking tar tid: Krangler om gassens rolle