Enighet på Stortinget om Ukraina-pakken

Det er bred enighet på Stortinget om støtte til regjeringens såkalte Ukraina-pakke.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slavgsvold Vedum.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Innstillingen fra finanskomiteen var klar torsdag.

Der går det fram at regjeringen får støtte for hovedlinjene i sitt forslag fra alle partiene på Stortinget.

Regjeringen foreslo tiltak på til sammen 14,4 milliarder kroner. Av dette skal drøyt 10 milliarder kroner gå til mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Det innebærer blant annet mer penger til politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Nav og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I tillegg skal Forsvaret og sivil og militær beredskap styrkes med 3,5 milliarder kroner.

Hvor pengene skal hentes fra, vil regjeringen komme tilbake til i revidert budsjett. Budsjettforslaget legges fram 12. mai.

Publisert: