Listhaug om oljeskattforslag: – Ikke til å tro

Regjeringen varslet tirsdag kveld store endringer i oljeskatten. – Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss.

MISFORNØYD: Sylvi Listhaug (Frp) mener regjeringens forslag vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sende verdiene «ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten».
Publisert:

Det sier FrP-leder Sylvi Listhaug til E24 tirsdag kveld.

Under en hasteinnkalt pressekonferanse kort tid tidligere varslet regjeringen store endringer i petroleumsskatten fra neste år.

Det er ikke Frp-lederen fornøyd med:

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen er ingen overraskelse. Men at dette forslaget som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten kommer fra Høyre er ikke til å tro, sier hun.

Hun mener at Frp nå er de eneste igjen som «vil kjempe for den norske oljearbeideren og velferden i Norge». Samtidig hevder hun at tiltakene vil øke klimautslippene fremfor å få dem ned.

– Nå håper jeg at velgerne ser hvor viktig det er at vi får et sterkt FRP som kan sette foten ned når de andre partiene tror de kan redde hele verden gjennom forslag som bare vil sende verdier og arbeidsplasser ut av Norge, men som ikke får ned klimautslippene men faktisk øker dem.

Sanner: – Helt uenig

Men en slik beskrivelse av regjeringens forslag vil ikke finansminister Jan Tore Sanner gå med på.

– Du vil bygge ned oljenæringen og sende pengene til oljesjeiker i Midtøsten. Er det noe du kjenner deg igjen i?

– Jeg her helt uenig i en slik beskrivelse. Det forslaget vi nå legger frem, det legger vi frem fordi vi mener det er riktig. Det vil skape forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser for olje- og gassnæringen, og det vil samtidig sikre noe høyere skatteinntekter til fellesskapet, og det vil være et nøytralt system som også er bra for selskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Les også

Listhaug om oljeskattforslag: – Ikke til å tro

Naturvernforbundet: – Endelig!

Samtidig jubler Naturvernforbundet.

– Endelig! Et veldig godt forslag, sier nestleder Pernille Hansen.

Gjennom leterefusjonsordningen refunderer staten skatteverdien av letekostnader for selskaper som går i minus. I 2019 ble det utbetalt 3,9 milliarder kroner til 18 selskaper gjennom ordningen, ifølge tall Aftenposten har fått fra Skattedirektoratet tidligere i sommer.

Ordningen har vært omstridt, og miljøbevegelsen har sett på ordningen som sponsing av olje- og gassvirksomhet, og har villet ha slutt på den.

Les også

Regjeringen foreslår omlegging av petroleumsskatten

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, sier Hansen tirsdag kveld.

Leder Frederic Hauge i Bellona.

Miljøstiftelsen Bellona tror at en slik skatteomlegging kan føre til konsolideringer og avslutninger av flere selskaper fremover.

– Regjeringen innrømmer her at risikoen for ulønnsomme prosjekter er for stor. De skal ha skryt for flere fornuftige tiltak. Noen av disse endringene har Bellona bedt om lenge, blant annet fjerning av leterefusjon og opphørsrefusjon, og det er viktig at det totalt sett gir et strammere regime. Dette bør være dødsstøtet for leting i Barentshavet, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en kommentar.

WWF Verdens naturfond mener forslaget er et viktig vendepunkt for norsk oljepolitikk, men:

– Selv om det er en seier at regjeringen foreslår å gjøre om oljeskatteregimet til et investeringsnøytralt skatteregime for å redusere statens klimarisiko, så er det viktig å huske på at dette ikke vil omfatte de 58 planlagte utbyggingene som kommer under det midlertidige oljeskatteregimet der staten tar 90 prosent av risikoen, sier generalsekretær Karoline Andaur.

SV: – Det var på høy tid

SV-leder Audun Lysbakken er i likhet med Naturvernforbundet fornøyd med regjeringens plan for endring.

– Endelig fjernes oljeskattesubsidiene. Dette ser ut som det SV har foreslått lenge! Det var på høy tid, sier Lysbakken til E24.

– Dette er en klar innrømmelse av at den midlertidige oljeskattepakken fra i fjor var et gigantisk feilgrep hvor fellesskapet går i minus for å bygge ut mer olje i de mest sårbare områdene.

Lysbakken peker likevel på savnet etter kommentarer om full stans i ny oljeleting.

– I tillegg trenger vi en produksjonsavgift på olje og gass som pumpes opp, fjerning av den feilslåtte midlertidige skattepakken som ble vedtatt i 2020, og en storstilt satsing på det grønne skiftet, sier han.

PRESS: SV-leder Audun Lysbakken mener klimaengasjementet fra folket begynner å presse på partiene.

Endringen går blant annet ut på at leterefusjonsordningen avvikles, noe som ifølge regjeringen gjør systemet for petroleumsskatt mer nøytralt.

– Dette er et skritt i riktig retning. Det betyr en slutt på at en kan lempe risikoen over på fellesskapet, slår Lysbakken fast.

– Reduserer risiko for ulønnsomme investeringer

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener endringen vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer.

– Dette er en riktig og ansvarlig omlegging – for fellesskapet, for klimaet og for selskapene. Kontantstrømskatt vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer, til beste både for økonomien og klimaet, sier Ropstad.

Rødt er positive til omleggingen.

– Det vi trenger er en styrt nedtrapping av petroleumssektoren så vi unngår en markedsstyrt krasjlanding, slik at kunnskap og kapital kan benyttes til å bygge ny industri, da er dette et steg i riktig retning, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en kommentar på e-post.

VIL BRUKE TID: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

– Dessverre har regjeringen ingen vilje til å kombinere dette med en aktiv næringspolitikk for å bygge ny industri i Norge. Det vi trenger nå er en omlegging av kraftpolitikken, å bruke oljefondet og andre statlige virkemidler for å bygge opp ny industri slik at de ressursene som nå frigjøres kommer til nytte i det grønne skiftet, avslutter Moxnes. 

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik vil studere nærmere hvordan endringene vil slå ut før hun kommenterer innholdet.

– At også oljeindustrien skal skattlegges på mer ordinært vis har ligget i kortene hele tiden, men at det skal skje nå, har ikke vært vurdert tidligere, skriver Tajik i en tekstmelding til NTB.

– En slik endring kan ikke gjøres uten en helhetlig vurdering av rammevilkårene for aktivitet på norsk sokkel, betydningen for arbeidsplasser og fremveksten av nye, grønne industrier. Vi vil derfor se nærmere på disse forholdene, før vi tar stilling til forslaget, avslutter hun.

Publisert:
Gå til e24.no