Danskene har lenge hatt rente under null. Det skjer neppe i Norge.

I Norge har nesten alle flytende rente. Norges Banks rentekutt kommer raskt ut til lånekundene. Derfor blir det trolig ikke nødvendig med negativ styringsrente.

Mange boligeiere med flytende rente gjør at sentralbanksjef Øystein Olsen slipper å sette negativ styringsrente.

Erlend Daae, NTB scanpix
  • Sigurd Bjørnestad - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Norges Bank satte torsdag styringsrenten til 0 prosent. Det har aldri skjedd før.

Sverige, Den europeiske sentralbanken (ESB), Japan, Sveits og Danmark har gått enda lengre. I flere år har de hatt negative styringsrenter.

Analytiker Oddmund Berg i meglerhuset DNB Markets skrev i mars en vurdering av muligheten for at dette kan skje også i Norge. Han tror ikke negativ styringsrente fra Norges Bank er aktuelt nå.

– I Norge har nesten alle flytende boligrente. Det gjør at kutt i styringsrenten raskt slår ut i lavere renter ute hos bankene, sier han.

Bankene kutter rentene

Ytterligere nedsatt styringsrente, slik at den blir negativ, kan bli mer aktuelt hvis utlånsrentene ute i bankene ikke følger styringsrenten nedover.

– Dersom kuttene i styringsrenten ikke når ut til bedrifter og husholdninger, kan Norges Bank finne det nødvendig å setter negativ styringsrente, sier Berg.

Foreløpig ser det ikke slik ut. Etter rentekuttene i mars satte de store bankene ned utlånsrenten med inntil 0,85 prosentenheter. Etter torsdagens rentekutt til null har en rekke banker varslet at det setter ned boligrentene med ytterligere inntil 0,4 prosentenheter i slutten av mai.

Les også

DNB og Nordea kaster seg inn i rentekrigen

Les også

Økonomer etter Olsens rentekutt til null: Spår lave boliglånsrenter lenge

Ikke behov for negativ rente

Dermed ser det ut til at det meste av rentekuttet på 1,50 prosentenheter blir sendt videre til lånekundene.

– Det ser ikke ut til at vilkårene for negativ styringsrente er oppfylt, sier Berg.

I sine prognoser til 2023 spår Norges Bank at boligrenten synker fra rundt 3 prosent ved utgangen av mars i år til rundt 1,60 prosent fra utgangen av neste år.

Denne fremtidige boligrenten er bygd opp av styringsrente på null, pengemarkedsrente på 0,3 prosent og deretter et påslag på rundt 1,3 prosentenheter opp til boligrenten i bankene. Pengemarkedsrenten viser prisen bankene betaler for å hente inn penger de kan låne ut.

Les også

2013–2023: Ti år med null vekst i kjøpekraften

Olsen ser i verktøykassen

I oktober i fjor holdt sentralbanksjef Øystein Olsen et foredrag ved Handelshøyskolen BI med tittel «Pengepolitikkens verktøykasse».

Der tok han utgangspunkt i finanskrisen 2008–2009 og oljeprisfallet i 2014. Nesten som en profeti for dagens koronakrise drøftet han tilbakeslag i økonomien som kan kreve «ytterligere tiltak, utover det et kutt i styringsrenten ned mot null kan gi».

Ett av disse «ytterligere tiltakene» er negativ styringsrente. I drøftingen trekker Olsen frem at nesten alle i Norge har flytende boligrente.

Han viste en figur for andelen nye boliglån med flytende rente i ulike land. I Norge er den rundt 95 prosent. I Sverige og Danmark er andelen 50–60 prosent, mens den i Storbritannia er under 10 prosent.

«Strukturen i norsk lånemarkeder gjør dermed styringsrenten til et effektivt verktøy», sa Olsen på BI i oktober.

Nullrente «en god stund»

Som sant er, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på torsdagens pressekonferanse at ingenting kan utelukkes for fremtiden, heller ikke negative styringsrenter. Men i Norges Banks oppdaterte prognoser er det lagt inn styringsrente på null helt til utgangen av 2023 som en «teknisk forutsetning».

I den signerte innledningen i oppdateringen skriver bankens hovedstyre at styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på null «en god stund fremover».

Rentene butter mot null

I foredraget i fjor høst drøftet Olsen gjennomslaget negative styringsrenter har på kundenes bankrenter.

I normale tider vil kutt i styringsrenten føre til at både innskuddsrentene og utlånsrentene går ned. Renten på innskudd er alltid lavere enn renten på utlån. Differansen mellom utlånsrente og innskuddsrente utgjør bankens rentemargin og er en viktig inntektskilde.

Men når styringsrenten kommer langt nok ned, vil innskuddsrenten butte mot null. Hvis innskuddsrenten skulle bli negativ, det vil si at folk må betale for å ha penger i banken, så vil de heller «putte dem i madrassen» eller finne andre steder å sette dem. Da vil bankene miste mye innskuddspenger de kan låne ut.

Stopp for innskuddsrenten på veien nedover kan derfor bety stopp også for utlånsrenten. Sentralbankens rentekutt virker dårligere når styringsrenten blir negativ.

Les også

Minusrente på norsk statsgjeld for første gang: – Renten er død

Ikke negativ rente for kundene – egentlig

Danmark har hatt negativ styringsrente lenge. For noen kunder har det ført til negative lånerenter. De får i utgangspunktet penger tilbake på lånet.

Men hvis en regner med gebyrer og omkostninger har likevel de aller fleste betalt en positiv effektiv rente.

Negativ styringsrente betyr vanligvis at bankene må betale for å ha innskudd i sentralbanken. Bankenes kunder ser lite til den negative renten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Økonomi
  2. Norges Bank
  3. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Norges Bank kutter renten til null for første gang

  2. Danske Bank kutter boliglånsrenten

  3. Norges Bank venter at boligprisene faller med 1,8 prosent i år

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten

  6. «Norges viktigste rente» faller videre: Ber bankene kutte renten