FRP OG HØYRE: Vil selge ut statsbedriftene

Med Frp og Høyre i regjering kan det bli storsalg av statlige eierandeler i næringslivet. Frp vil selge for hele 300 milliarder kroner.

Åserud, Lise
  • AMUND AUNE NILSEN
Publisert:,

Les også:

Frp oppnår nå rekordtall på meningsmålingene og kan fort bli regjeringspartner med Høyre etter valget i 2009. På enkelte politikkområder, som kultur, står de langt fra hverandre. Men når det gjelder synet på statlig eierskap i norsk næringsliv, er ikke avstanden like stor.
Verdien av statens direkte eierskap på Oslo Børs var 570 milliarder kroner ved utgangen av 2007, ifølge Statens eierberetning for 2007.
En Frp/Høyre-regjering i 2009 vil foreslå å selge statlige eierandeler i stor skala. Det bekrefter både Torbjørn Hansen, Høyres medlem i næringskomiteen, og Frps Øyvind Korsberg.
Ikke helt enige.

Frp vil selge ut over halvparten av disse verdiene.
- Et mål er å få solgt ut for 288 milliarder kroner i løpet av perioden 2009- 2013, det er det lengste tidsvinduet, sier Korsberg.
Begge partiene mener det er mulig å gjennomføre nedsalget på en forsvarlig måte i løpet av fireårsperioden, hvis det er flertall for det.
- Høyre legger ikke opp til noe veldig hurtig nedsalg. Men det er noen bedrifter og næringer det er lite naturlig at staten har eierandeler i, sier Hansen, som vil ta opp igjen nedsalgsprosessen Stoltenberg I-regjeringen startet og Bondevik II fortsatte.
Frp går altså klart lengst i salgsforslagene. De vil eksempelvis kvitte seg helt med statens eierandeler i SAS, noe Høyre foreløpig ikke vil. Både Høyre og Frp vil redusere eierandelen i store børsnoterte flaggskipselskaper som StatoilHydro, Telenor og Yara. Men en viktig forskjell er at Høyre vil beholde absolutt flertall i StatoilHydro og Telenor, mens Frp vil selge seg ned til 34 prosent. Høyre vil heller ikke selge seg ytterligere ned i Hydro.
- Vi vil beholde "negativ kontroll" på 33,4 prosent i viktige selskaper, og sikre at hovedkontor og funksjoner for forskning og utvikling blir liggende i Norge, sier Korsberg.
"Sosialistiske ideer".

Men så begynner kranglingen: Frp ønsker å sette alle salgsinntektene på antatt rundt 300 milliarder kroner rett inn i et investeringsfond for samferdselssektoren.
- Det er en god løsning - å omgjøre verdiene til en annen type investeringer, sier Korsberg, som ikke vil selge seg ned i selskapene kun for å få mer penger i statskassen.
Hansen mener derimot det ikke er noen logisk sammenheng mellom penger til et veifond, som Høyre også har foreslått, og nedsalg i statlige selskaper. Pengene kan like gjerne tas fra Oljefondet.
Høyrerepresentanten synes det er vanskelig å få tak i hva Frp mener om eierskapspolitikken.
- I noen selskaper vil de selge seg ut. Men så vil de gjennom strukturfond gå inn i andre selskap på politisk grunnlag. Frp stemte for eksempel for et statlig oppkjøp i Aker Kværner. Det er uklokt. Jeg oppfatter slike ideer som sosialistiske forslag. Statlige oppkjøpsfond er venstresidepolitikk, mener Hansen. Han har inntrykk av at Frps tanker rundt slike fond er lite konkretisert.
Korsberg fnyser av Hansens kritikk, og nevner Frps støtte til solcelleselskapet REC i oppstartsfasen som et eksempel på partiets "aktive, fremtidsrettede næringspolitikk". Troms-politikeren tror ikke selskapet ville sett dagens lys hvis Høyre hadde fått det slik de ville.
"Gammeldags politikk".

- Høyre har en gammeldags, passiv næringspolitikk med utgangspunkt i at staten ikke har kapital.
Det som har endret seg, og som Høyre ikke har fått med seg, er at staten er ufattelig rik. Da mener vi det er fornuftig å bruke noe av dette på å bygge opp norsk næringsliv, fremfor at alt skal brukes på aksjer utenlands, forklarer Korsberg.
- Høyre har ikke endret partiprogrammet sitt på dette feltet siden 1950. Vi skal nok hjelpe dem på rett vei, lover Korsberg.
Troms-politikeren vedgår at Frp ligger nærmere Ap enn Høyre i enkelte næringspolitiske saker, for eksempel i oppkjøpet av Aker Kværner.
- Men det er ikke i næringspolitikken vi vil få størst problemer med Høyre, sier Korsberg.
Hansen mener den største utfordringen med et Frp-samarbeid om næringspolitikken vil være å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
Flere nyheter på E24

Flere artikler

  1. Røkkes nærmeste tjente 13 millioner

  2. AIG overrasker med milliardtap

  3. Europas beste forvalter

  4. Annonsørinnhold

  5. - Pedersen kan måtte gå av

  6. BNP Paribas krymper på topp og bunn