Slåss for miljødrivstoff

Marcus Rolandsen hever pistolen og sikter på oss: – Slipp oss inn, sier den ufrivillig skjeggete mannen.

Kristian Helgesen
Publisert:,

Rolandsen er norsk, frustrert leder i det svenske selskapet EcoFuel, som har kriget i to år for å få fritak for mineraloljeavgiftene på sitt alternative drivstoff.

– I en tid da det er behov for alternative drivstoff som ikke frarøver folk i fattige land maten deres, trodde vi at vi ville bli møtt med hurrarop i Norge. Vi tilbyr 2. generasjons drivstoff som er nærmest fritt for partikkelutslipp, noe som vil få allergikerne til å juble. Det kan fylles rett på alle landets dieselbiler, det gir god CO-reduksjon, det er helt ugiftig og virker i norske vintertemperaturer, sier Rolandsen.

Byråkrati-brems

– I stedet opplever vi at saken blir trenert. I februar hadde vi et positivt møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, samt enkelte fra hans embetsverk. Men siden har lite skjedd.

– Vi synes det er urettferdig at vi belastes med full avgiftspakke, mens andre miljøvennlige drivstoff-produsenter slipper å betale avgiftene.

Dyrere

Det gjør at deres naturgassdrivstoff, EcoPar, koster 16 kroner literen i Norge, mens konkurrenter koster ned mot en tier.

– Miljøverndepartementet viste til at vår sak lå under Finansdepartementet. Mens finansminister Kristin Halvorsen viste til at saken ligger i Toll- og avgiftsdirektoratet. Toll-og avgiftsdirektoratets regelverk har ikke definisjoner som passer dette drivstoffet. Så direktoratet vil ikke fatte noe vedtak, men viser tilbake til Stortinget og departementene, sier Rolandsen.

Ligner diesel

Problemet er at EcoPar er et naturgass-drivstoff, bygd om til å ligne diesel.

– Direktoratets regelkontor mener derfor vårt drivstoff må klassifiseres som mineralsk dieselolje, som er avgiftsbelagt. Det er feil. Nå har denne saken versert frem og tilbake mellom forskjellige instanser i to år, og nå begynner det å bli frustrerende.

– Vår tid kommer

De henter i dag sin naturgass fra utlandet, men håper å få tilgang til norsk gass.

– Vi skulle gjerne hatt tilgang til gassen som bare brennes opp på plattformene i Nordsjøen. Den kunne vi brukt til å lage miljøvennlig drivstoff. Vi har finansiering klar til å koble oss på gassnettet og å bygge en fabrikk for å bruke norsk gass. Vi kan også bruke bio-gass, og vi vil da kunne produsere 2. generasjons biodrivstoff.

Han sier at han er sikker på at de vil lykkes, til slutt.

– Ved hjelp av ny, patentert teknologi, er vårt firma i stand til bygge om gassen, slik at den kan brukes direkte i alle dieselbiler, i stedet for å måtte bygge om bilene. Vår tid kommer, spørsmålet er bare når, sier han.

Flere nyheter fra E24