Industritopp ut mot Norges Bank-analyse av brexit og handelskrig: – Rosenrøde forutsetninger

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri kritiserer Norges Bank for å tegne et urealistisk bilde av to store usikkerhetsfaktorer internasjonalt – britenes EU-utmelding og handelskrigen mellom USA og Kina.

KRITISK: Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri mener Norges Bank legger til grunn «naive» forutsetninger om handelskrig og brexit.
Publisert: Publisert:

Begge er høyt på listen over risikofaktorer hos Norges Bank. Sentralbanken legger til grunn for prognosene i sin pengepolitiske rapport at utmeldingen går i orden, og at handelskrigen ikke trappes ytterligere opp.

Det er Sunde helt uenig i.

– Analysen i pengepolitisk rapport på disse områder, mener vi er dårlig, sier han.

– Men det kommer også frem at Norges Bank er veldig opptatt av risikoen internasjonalt?

– Men det de skriver mener vi er naivt. De forutsetningene de har lagt til grunn, som de sikkert vil si er tekniske, de er i beste fall utenfor konsensus hva gjelder realisme. Vi mener de har for rosenrøde forutsetninger om hvordan verden går fremover.

Rapporten om den økonomiske utviklingen ble lagt frem i forbindelse med rentemøtet torsdag i forrige uke, der Norges Bank hevet styringsrenten til 1,25 prosent, til tross for usikre tider i verdensøkonomien.

E24 (+): Trump går fra handelskrig til valutakrig

Tror på «ordnet utgang» fra EU

Britenes vei ut av EU har foreløpig vært kaotisk. Nylig leverte statsminister Theresa May sin oppsigelse etter at hun ikke klarte å få gjennom sin skilsmisseavtale med unionen, som er blitt utsatt til 31. oktober.

Les også

Dette er bankene som øker rentene på boliglånet

Sentralbanken legger til grunn i rapporten at britene får en «ordnet utgang» fra EU i løpet av 2019, men sentralbanken sier også at veksten i Europa kan bli lavere enn antatt om dette ikke slår til.

– Hvis man hever blikket og ser på Storbritannia, så mener alle analytikere at sjansen for en «no-deal» har økt vesentlig. Og med Boris Johnson, som ligner Donald Trump når det gjelder å være populist, er det liten tvil om at sjansen for «no-deal» har økt, sier Sunde.

– Det er det ingenting om i analysene fra Norges Bank. Det er en ren mekanisk forutsetning om at dette ordner seg. Jeg savner den litt underliggende forståelsen. Dette er et risikoelement som trekker kraftig ned, sier han.

Norges Bank svarer på kritikken via presseansvarlig Bård Ove Molberg.

Les også

Rentehevingen i kortversjon: Fem grunner til at Olsen hever renten

Han skriver i en e-post at sentralbanken drøfter usikkerheten i prognosene flere steder i rapporten, og viser til at den tar for seg mulige konsekvenser hvis forutsetningene ikke slår til.

Molberg viser blant annet til rapportens formulering om at «dersom Storbritannia forlater EU uten en utmeldingsavtale eller usikkerheten om forholdet til EU vedvarer, kan veksten bli lavere enn vi har lagt til grunn».

Han peker også på rapportens ordlyd om at oljepris og vekst kan bli lavere enn antatt hvis handelskrigen trappes enda mer opp, og at usikkerheten om handelskonfliktene i seg selv vil bremse veksten.

E24 (+): USA tar i bruk et nytt arsenal av økonomiske virkemidler for å hevde makten sin

– Større sjanse for at dette eskalerer

Norges Bank har lenge hatt handelskonflikter på radaren som en av de store risikofaktorene.

Sunde kritiserer likevel forutsetningen i den siste rapporten. Den legger til grunn at «handelskonflik­tene ikke trappes opp ut over de tollsatser og andre restriksjoner som allerede er innført».

Les også

Dette betyr rentehevingene for deg: Flere tusen ekstra i året

– De må forstå at Donald Trump nesten ikke har blitt enige med noen om noen ting. Trump truer, og forhandler, og truer videre. Når han tilsynelatende har inngått avtale med Canada og Mexico tar det ikke mange dagene før han bryter egen inngått avtale, og truer på nytt, sier Sunde.

– Da blir det naivt å si at det kan bli et scenario om at det kan bli en avtale, som gjør at dette går over. Vårt vurdering er det går ikke over, og det er en større sjanse for at dette eskalerer, sier han.

Norsk Industri-direktøren sier sannsynligheten for at forutsetningene ikke slår til er betydelig.

– I alle fall er de elendig problematisert, sier Sunde.

Les også

– Kroneutviklingen forblir en joker

Les også

– Det store flertallet får bedre råd

Les også

Norges Bank setter opp styringsrenten

Publisert:

Her kan du lese mer om