Stort fall i bedriftenes forventninger til økonomien

Norsk PMI falt til 50,9 poeng i januar, det nest laveste nivået siden 2016.

Steen, Arvid
Publisert:,

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for januar avtok med 4,1 poeng til 50,9, som er det laveste nivået siden 2016, med unntak av juli i fjor. Da var PMI-en på 48 poeng.

Det fremkommer av en melding fra DNB mandag.

«Det var særlig indeksen for sysselsetting som falt i januar, men også
ordreindeksen og produksjonsindeksen gikk ned», skriver DNB i meldingen.

Store svingninger

Etter en solid oppgang i oktober, falt indeksen tilbake 1,6 poeng i november, før den hentet seg inn i desember og nå faller.

I desember viste PMI-en en oppgang til 55,5 poeng.

«Trenden i indeksen har vært fallende siden oktober i fjor, men på et høyt nivå», skriver DNB i pressemeldingen.

– Norges Bank legger vekt på regionalt nettverk-undersøkelsen når de vurderer økonomiske trender. Vi har i en tid forventet at styringsrenten for neste år vil være på 1,50 prosent, og dagens tall endrer ikke det synspunktet, skriver Kyrre Aamdal fra DNB Markets i en kommentar.

PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten begynte å avta forsiktig i fjor høst.

Indeksen følges av investorer, ettersom et avvik fra det som er ventet kan gi utslag i kronekursen og i rentemarkedet.

Dette er PMI

  • PMI står for Purchasing Managers Index. Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene. Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder
  • Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang
  • Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer
  • Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB

Sysselsettingen trekker ned

Indeksen for sysselsetting falt særlig i januar, men også ordreindeksen og produksjonsindeksen gikk ned.

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng til 52,1 i januar og reverserte oppgangen gjennom høsten i fjor. Produksjonsindeksen viser nå en svakt nedadgående trend siden slutten av 2018.

Indeksen for nye ordre gikk ned med 4,5 poeng til 51,5 i januar. Eksportordreindeksen hadde en nedgang på 3 poeng og endte dermed på 48,4 poeng i januar. Det tyder på at ordrenivået falt. Indeksen for hjemmemarkedsordrene falt med 0,9 poeng, men ligger nær sitt langsiktige gjennomsnitt.

Sysselsettingsindeksen falt med hele 8,2 poeng til 48,5 i januar. Indeksen holdt seg høy gjennom høsten i fjor, men nivået ble altså kraftig korrigert i januar.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,9 poeng til 52,6 i januar. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 2,3 poeng til 49,7 i januar. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.

Les også:

Les også

Temperaturmåler tyder på økt aktivitet i norsk industri (desember)

Her kan du lese mer om