Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Usikkerheten om Norges Banks rentebeslutning er større enn på lenge. I E24s rentepanel er det splid om hva sentralbanksjefen bør gjøre.

USIKKERHET: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjør rentebeslutningen klokken 10 torsdag.
Publisert: Publisert:

Mens Handelsbanken, Eika Gruppen og DNB Markets argumenterer for at sentralbanksjef Øystein Olsen burde la styringsrenten være uendret, mener Storebrand og SEB at renten bør jekkes opp.

Norges Bank har skrudd opp renten tre ganger det siste året – fra 0,5 til 1,25 prosent, og signalet sist gang var enda en heving i løpet av året.

Men økonomene er nå usikre på hva utfallet blir på torsdagens rentemøte. En Reuters-undersøkelse viser at 15 av 29 økonomer tror renten vil heves til 1,50 prosent på dette møtet.

Les på E24+

Derfor går Norges Bank mot strømmen

Hva som er den riktige beslutningen er det også uenighet om.

– Norges Bank burde kaste kortene, si at vi tok feil, og at den neste endringen trolig blir et kutt, en eller annen gang i løpet av neste år, mener Eikas sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Andreassen ser flere mørke skyer over økonomien, ikke minst vekstbremsen internasjonalt som han tror vil treffe Norge også.

Mener renten bør opp

Norges Bank balansegang er mellom dårligere tider internasjonalt, spesielt i industrien, handelskrig og brexit, og fortsatt gode tider i norsk økonomi.

– Vekstmessig er Norge fortsatt annerledeslandet og har foreløpig kjent lite til svakere global vekst, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Han fremholder at svak krone, fortsatt god økonomisk vekst her hjemme og stigende kapasitetsutnyttelse gjør at rentehopp torsdag er den rette avgjørelsen.

Les også

Sentralbanker endrer renteplaner: Største snuoperasjon siden 2009

Kronekursen har nylig vært over ti mot euroen og over ni mot dollar – nær historisk svake nivåer for den norske valutaen. Svak krone gir Norges Bank handlingsrom til å sette opp rentene.

– Selv om rentene ute har falt kraftig og veksten blir nedrevidert, er kronen fortsatt rekordsvak. Og det er ikke noe automatikk i det at rentedifferansen er avgjørende, med mindre kronen følger etter – noe som den ikke har gjort denne gangen.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB mener Norges Bank bør sette opp renten, men også gi beskjed om at videre hevinger settes på pause.

– Innenlandsk utvikling har for det meste vært som ventet, hvilket rettferdiggjør litt strammere pengepolitikk, samtidig som risikoen ute har økt klart og globale sentralbanker har svart deretter, sier hun.

E24s rentespesial: Dette må du vite

Handelsbanken og DNB: La renten ligge

Dalstø og Chen møter motstand fra Handelsbanken og DNB Markets.

– Norges Bank har hevet renten tre ganger det siste året, og kan nå ta seg tid til å se an utviklingen internasjonalt før den hever renten videre, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNBs meglerhus.

– Situasjonen i norsk økonomi er god i øyeblikket, men det er i stor grad oljesektoren som holder hjulene i gang. Oljeboomen ligger imidlertid an til å bli kortvarig. Det er heller ingenting i prisbildet som gir Norges Bank grunn til å haste med å få opp rentene enten man ser på konsumpriser eller boligpriser, mener hun.

Fjære får følge av seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Han trekker også frem at handelskrigen mellom USA og Kina er trappet opp sammenlignet med Norges Banks forutsetninger.

Hov mener det ikke er noen «utpregede presstendenser i norsk økonomi som tilsier at det haster med en ny renteoppgang».

Handelsbanken-økonomen kjøper heller ikke kroneargumentet.

– Argumentet om at kronekursen er historisk svak er irrelevant. Hva kronen har vært før har liten til ingen betydning for hva den «bør» være i dag eller i morgen.

– Med dagens nivå på både utlånsrenter og valutakurs, ser vi fortsatt at veksten i Norge er på vei nedover. Skulle Norges Bank presse gjennom en renteøkning vil ikke dette bare virke innstrammende i seg selv. Det vil også kunne gi en innstramming via en sterkere kronekurs, sier Hov.

Publisert: