Full rentesplid etter Norges Bank-rapport: – Jo, vi er spente

Norges Banks rapport Regionalt nettverk støtter opp om to vidt forskjellige rentebeslutninger, mener ekspertene.

HEVE ELLER IKKE: Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning torsdag neste uke. Ekspertene er fortsatt uenige om hva han kommer til å si.
Publisert:

Sentralbankens viktige temperaturmåler ble lagt frem tirsdag, og viste at veksten i næringslivet har holdt seg oppe i sommermånedene.

Likevel venter bedriftene at veksten vil avta det neste halvåret. Det er spesielt oljeleverandørene som venter lavere vekst, ifølge rapporten.

I forkant av rapporten har banker som SEB, Nordea og Swedbank sagt at de venter renteheving når hovedstyrets beslutning og Pengepolitisk rapport offentliggjøres neste torsdag.

På den andre siden er DNB Market og Handelsbanken, som har tatt til orde for en skyving av hevingen.

Tirsdagens rapport fra sentralbanken endret ingenting.

Les også: (+) Dette gjør sentralbankene når de ikke lenger kan kutte rentene

Les også

Eksperter: Jensen vil få klart råd om å beholde boliglånsreglene

– Støtter heving

– Samlet sett støtter dette Norges Banks utsikter fra juni og ytterligere en heving i september, selv om utviklingen globalt har vært svakere enn ventet, sier Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB.

– Nettverket støtter bildet Norges Bank tegnet av økonomien i juni. Vi ser jo at det er visse bedrifter som er bekymret for utviklingen globalt, men enn så lenge har det ikke fått en nevneverdig påvirkning på veksten, sier hun.

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener nettverket antyder renteheving i september.

– Dette er helt klart i tråd med renteheving. Veksten er høy, og den kommer til å forbli høy, men ikke fullt så høy som den har vært tidligere. Dette er i tråd med Norges Banks bilde fra juni, og da venter vi at de holder seg til planen og hever nå i september, sier han til E24.

Rapporten viser fortsatt sterk vekst, selv om den skal avta litt fremover, påpeker Bruce.

– Det er ingen sterke tegn på at svakere vekst ute har slått inn i norsk industri. Norges Bank venter en sterkere avmatning enn vi ser tegn på nå.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Støtter utsettelse

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets legger til grunn at nivået i norsk økonomi fortsatt er godt, men at tendensen er svakere.

Derfor vil det tvert imot ikke komme en heving i september, mener DNB.

– Vi mener at Norges Bank i lys av risikobildet internasjonalt og den eskalerende handelskrigen kommer til å velge å avvente litt med å sette opp renten. Vi tror ikke det kommer en heving i neste uke, og Regionalt nettverk støtter dette.

– Nå er det ikke sånn at nettverket avblåser all fare for renteheving, men det støtter opp under det bildet at norsk økonomi vokser sterkt i øyeblikket, samtidig som retningen er at det skal bli svakere og derfor ikke behov for å få renten opp raskt, sier Haugland.

Les også

Sjeføkonom etter boligprisbyks: – Norge trenger høyere rente

Sjeføkonom: – Jo, vi er spente

Det samme mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

– Sånn i det store og hele tror jeg rapporten er greit på linje med Norges Banks prognose, i og med at det fortsatt går bra i norsk økonomi, men det er ventet litt svakere fremover, så om noe er rapporten på den litt svakere siden, sier Due-Andresen.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.

Hun peker på inflasjonstallene tirsdag morgen og det turbulente og uavklarte bildet internasjonalt, som argumenter for at Norges Bank venter og ser i september, og heller skyver en eventuell heving til desember eller mars. Handelsbanken tror heller ikke at renten skal videre opp etter det.

– Man kan kanskje argumentere for at Regionalt nettverk er omtrent i tråd med Norges Banks forventning, men om noe, så er det litt på den svake siden når det gjelder videre vekstutsikter.

– Veksten holder seg oppe, så de kunne hevet, men den er ikke fullt ut priset, så hvis du hever nå havner du litt over rentebanen som den ble presentert i juni, da den var fullt priset i desember. De usikkerhetsmomentene vi har fått inn med brexit og handelskrig og inflasjon, tilsier at de venter og ser.

– Så i Handelsbanken er dere ikke spent på beslutningen neste torsdag?

– Jo, vi er spente, men vi holder en knapp på at det ikke blir renteheving.

Publisert: