Oxfam spår 25 millioner flere fattige i Europa det neste tiåret

Dramatiske budsjettkutt kan skyve mange millioner europeere ut i fattigdom i løpet av de neste ti årene, advarer Oxfam.

FLERE FATTIGE: Kraftige budsjettkutt kan skape en eksplosjon i fattige i Europa, spår Oxfam. Her en tigger fra Sevilla i Spania.

Emilio Morenatti
Publisert:

Dersom budsjettkuttene i kriserammede europeiske land blir videreført som i dag, kan antallet fattige i Europa komme til å stige til hele 146 millioner fram mot 2025, går det fram av en fersk rapport fra hjelpeorganisasjonen. Det tilsvarer hver fjerde europeer.

– Europas håndtering av den økonomiske krisen truer med å utradere det man har oppnådd av sosiale rettigheter de siste tiårene, sier Natalia Alonso, som leder Oxfams kontor i EU.

Fattigdomssirkel

– Aggressive kutt i sosialhjelp, helse og utdanning, færre rettigheter for arbeidere og urettferdig skattlegging, fanger millioner av europeere i en sirkel av fattigdom som kan vare i generasjoner. Dette er moralsk og økonomisk tøv, mener Alonso.

– De eneste som tjener på kuttene, er den rikeste 10 prosenten av europeere som har økt sin velstand, sier hun.

– Hellas, Irland, Italia, Portugal, Spania og Storbritannia – de land som mest aggressivt gjennomfører kutt – vil snart havne på lista over de land med størst forskjell mellom fattig og rik, så sant ikke lederne i disse landene endrer kurs, sier Alonso.

– Gapet mellom rike og fattige i Storbritannia og Spania kan for eksempel bli like stort som det er i Sør-Sudan og Paraguay, påpeker hun.

Alternativene fins

Oxfam mener europeiske ledere bør ta lærdom av de erfaringene en rekke land i Latin-Amerika, Sørøst-Asia og Afrika høstet på 1980- og 90-tallet, og hun viser til at det for noen av disse landene tok 20 år å komme på fote igjen.

– Det fins alternativer til budsjettkutt, mener Oxfam.

– Europeiske regjeringer kan investere milliarder i offentlige tjenester, som helse og utdanning, ved å skattlegge de rikeste og slå hardere ned på skattesnytere, sier Alonso.

– Det er mulig å velge en ny modell som sikrer økonomisk framgang. Ved å investere i skoler, sykehus, boliger, forskning og teknologi kunne millioner av europeere ha fått arbeid igjen og dermed også ha bidratt til en bærekraftig økonomi, mener hun.

LES OGSÅ: