Frankrikes økonomi stagnerer: - Bekymringen er stor blant folket

De økonomiske vanskene har gjort befolkningen usikre, sier NHH-doktor.

MÅ HANDLE: Det er ingen vei utenom for den franske presidenten Francois Hollande idet landets økonomi står i ro. Skal landets økonomi vokse må reformer settes i verk.
Publisert: Publisert:

Torsdag kom tall som vise at den franske økonomien stått på stedet hvil i årets første halvår.

Nullvekst er et faktum for den nest største økonomien i eurosonen (etter den tyske).

- Veksten har brutt sammen, fortviler den franske finansministeren Michel Sapin på kronikkplass i avisen Le Monde. Der skriver han at regjeringen har gitt opp vekstmålet for 2014 på én prosent. Han regner med at veksten vil stanse opp på 0,5 prosent.

URO: Postdoktor Anje Müller Gjesdal har vært i dialog med flere bekymrede innbyggere i Frankrike.

- Tallene er svakere enn ventet både for Frankrike, og for flere av de store og viktige landene, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24 - etter at BNP-tall viste negativ utvikling i Tyskland og nullvekst i Eurosonen sett under ett.

Haugland understreker at nullvekst er under forventningene til Den europeiske sentralbanken.

Postdoktor og Frankrike-ekspert Anje Müller Gjesdal ved Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen sier en stemning av mistro og oppgithet preger landet.

- Bekymringen er stor blant folket. Regjeringen gir løfter om bedringer, men de innfris ikke. De to siste kvartalene viser stagnasjon. Det er en veldig alvorlig situasjon, sier hun til E24.

- Den franske regjeringen etterlyser nå tiltak på europeisk plan, sier Müller Gjesdal.

Dårlig vekstevne

SVAKE TALL: Det siste kvartalet var spesielt svakt, men trenden er klar. Ni av de ti siste kvartal har vist nedgang, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Kjersti Haugland i DNB etterlyser strukturelle reformer inn i arbeidslivet.

- Den offentlige sektoren er veldig oppblåst i Frankrike. Fagforeningene står sterkt og arbeidslivet er lite fleksibelt. I sum er dette faktorer som gir en dårlig vekstevne og en lavere konkurranseevne.

Seniorøkonomen understreker at Frankrike ikke er alene med å ikke gjennomføre reformer.

Presset har ikke vært stort nok, og politikerne har hatt muligheten til å skyve upopulære tiltak til siden. Omfattende reformer er helt nødvendige for å sikre vekst på lang sikt selv om de kan være smertefulle i det kortsiktige bildet.

Les også

Frankrike står i stampe

Nå har konsekvensene gjort sin entré.

- Det er nå mye ledig kapasitet i bedriftene og det svekker investeringslysten, forklarer Haugland videre.

Hun viser til at det kom svake tall fra industrien i forkant av torsdagens BNP-tall, dermed er konflikten mellom Ukraina og Russland en mindre del av de svake tallene.

- Den pågående krisen mellom Vesten og Russland er imidlertid ikke heldig for utviklingen, og den bidrar og vil bidra til høyere usikkerhet og uro i eurosonen.

Skal det bli bedre i Frankrike må det først gå verre, uttaler seniorøkonomen videre.

Lærdom av kriserammede

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management sier til E24 at franskmennene må lære av de tidligere verstingene, som har tatt grep for å snu trenden.

Les også

Tysk økonomi faller - Frankrike stagnerer

- Dersom Frankrike ikke gjør flere strukturelle reformer for å bedre økonomiens vekstevne – noe som de andre kriserammede eurolandene har gjort - vil heller ikke de underliggende problemene til eurosonen løse seg, sier Chen.

INGEN EXIT: Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management tror ikke Europa vil komme tilbake til finanskrise anno 2012.

Han viser til at eurosonens nest største økonomi til nå har gjort få reformer, i motsetning til de såkalte PIIGS-landene (red.amn: Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania), som har gått gjennom omfattende og smertefulle strukturelle endringer med blant annet lønns- og kostnadskutt til for å bedre konkurranseevnen.

Som E24 har omtalt tidligere i dag, er det de tidligere kriselandene som nå kan vise til vekst.

- Det er nå viktig at flere euroland, som ikke fikk kniven på strupen under statsgjeldskrisen, fortsetter å gjøre grep - og Frankrike den største og viktigste av dem. Først da vil den langsiktige vekstevnen for eurosonen bedres på sikt, understreker Chen.

Porteføljeforvalteren tror en lavere endringsvilje har ført landet inn i en krise.

Vil ikke nå budsjettmål

Chen peker på at markedet nå reagerer på finansministerens Michel Sapin kronikk i avisen Le Monde, der han estimerer en svakere vekst enn først anslått, som resulterer i at de ikke klarer å nå tidligere oppgitte budsjettmål.

Når veksten stagnerer, stagnerer også skatteinntektene mer enn ventet - og utgiftene blir større enn ventet

- Frankrike kan med fordel se på reformene til mange tidligere eurokriseland – som nabolandet Spania som nå er på vei ut av krisen, det til tross for at det vil være svært vanskelig rent politisk når man ikke står på kanten av stupet,sier porteføljeforvalteren videre.

- Når det er sagt, tror jeg ikke vi kommer tilbake til samme krisesituasjon som vi så i 2012 i eurosonen. Den europeiske sentralbanken med Mario Draghi i spissen har nå steppet inn, og markedene tror at sentralbanken vil kunne slukke eventuelle oppblussinger av statsgjeldsfrykt, avslutter Olav Chen til E24.

Publisert: