Olsen kutter renten: – Vi er langt unna en krise

Det første rentekuttet på over 1.000 dager kommer «for sikkerhets skyld».

Publisert: Publisert:

Norges Bank svarte torsdag på et oljeprisfall på over 40 prosent så langt i år med å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Dermed er styringsrenten like lav som da finanskrisens rystelser fortsatt herjet norsk økonomi sommeren 2009.

Les også

Norges Bank kutter renten

Og det stopper ikke nødvendigvis der.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at det er 50 prosent sannsynlighet for et nytt rentekutt i første halvår neste år, slik Norges Bank ser det nå.

KRISEN UTEN KRISE: Sentralbanksjef Øysten Olsen åpner for å kutte styringsrenten under det laveste krisenivået men mener norsk økonomi er langt unna en krise.

Da vil i så fall den norske styringsrenten komme ned på historiens laveste nivå.

Bakgrunnen er at oljeprisfallet har fått Norges Bank til å redusere anslagene for oljeinvesteringene i årene som kommer. Det gjør at de ser for seg en vesentlig lavere vekst i norsk økonomi neste år før den tar seg noe opp igjen i 2016.

Lyspunktet for norsk økonomi er at utsiktene for den delen av eksportindustrien som ikke eksporterer olje nyter godt av at kronen har svekket seg med vel åtte prosent mot euro og nesten 20 prosent mot dollar så langt i år.

AKSJELIVE:Følg utviklingen i markedet i E24s aksjelive

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen stilte til nettmøte hos E24 etter rentebeslutningen torsdag.Sjekk svarene her!

– Håndterer oljeprisfallet godt

Olsen har selv ved flere anledninger advart mot det oljeprisfallet som nå skjer og som får konsekvenser for norsk økonomi fordi oljesektoren er blitt så stor.

– Hvordan håndterer norsk økonomi oljeprisfallet så langt?

– Jeg synes responsen vi ser, er omtrent som man kunne tenke seg på forhånd. Det er en omstillingsevne i norsk økonomi. Vi har et ganske fleksibelt arbeidsmarked. Vi har en fri valuta som virker som en buffer og jeg synes det er grunn til å understreke at det er en omstillingsevne også i næringslivet, sier Olsen.

Les også

Dette betyr rentekuttet for din lommebok

– Den omstillingsevnen er nødvendig i disse tider hvor det i noen grad skal være en bevegelse av kvalifiserte folk fra oljeindustrien til andre deler av næringslivet. Det ser vi i noen grad, legger han til.

– Så vi klarer omstillingen ganske bra, med andre ord?

– Det synes jeg vi ser.

– Langt unna krise

Og Olsen brukte tid under pressekonferansen torsdag på å understreke at norsk økonomi ikke er i en krisesituasjon selv om han kutter i styringsrenten og åpner for at renten kan bli ytterligere redusert.

Han understreket at selv om arbeidsledigheten vil stige noe vil de aller fleste nordmenn ha det økonomisk godt i 2015.

– Er vi langt unna en krise?

– Vi er langt unna en krise. Det er ikke noen krise vi ser i det hele tatt. Det vi ser er en ganske markant avdemping av en vekst som over en periode har vært preget av veldig god vekst. Nå skjer det en nødvendig omstilling til lavere oljepriser og til det forhold at toppen av aktiviteten i oljesektoren er passert, sier han.

– Pilene peker opp ute

Og selv om kampen mot deflasjonen i eurosonen preger overskriftene i rapportene om internasjonal økonomi, er Olsen ikke veldig bekymret for internasjonal økonomi.

– Der er det fortsatt usikkerhet, men det er lys i tunnelen. Pilene peker oppover. Og hvis det fortsetter vil det kunne dra med seg for eksempel norsk tradisjonell eksportindustri.

Med andre ord mener sentralbanksjefen at omstillingen i norsk økonomi går bra. At norsk økonomi er langt unna en krisesituasjon og at pilene peker oppover internasjonalt.

– Likevel kutter dere renten og åpner for et nytt kutt. Har du mistet hodet?

– Nei, definitivt ikke. Det har vi ikke. Vi gjør gode og grundige vurderinger om hva som kreves i pengepolitikken. Det er markert svekkelse av vekstutsiktene. Pengepolitikken må gjøre jobben sin. Det er på tide å reagere på det og være føre var i stedet for å være for sent ute, sier Olsen.

For sikkerhets skyld

For rentekuttet torsdag kommer som følge av det Norges Bank frykter skal skje enn det Norges Bank tror kommer til å skje.

– Det er en risiko for at nedgangen blir enda mer markert enn det vi ser for oss nå. Den risikoen ønsker vi å gardere mot. Det er en viktig jobb for pengepolitikken. Derfor reagerer vi, sier Olsen.

– Så dere kutter renten «for sikkerhets skyld»?

- Det kan du godt si. Det er også en forsikring og en gardering mot en mer markert nedgang i norsk økonomi.

– Er det gjort med et kaldt eller varmt hode?

– Begge deler – varmt hjerte og et kaldt hode.

Les også:

I morgen kan 1.001 være uteSiv Jensen om oljepanikken: – Vi kan ikke si at vi skal tilbake til normalen, for det skal vi ikkeRenterådet er splittet før rentemøte

Publisert: