FINANSDEPARTEMENTET: Vil ta større risiko med Oljefondet

Finansminister Sigbjørn Johnsen vurderer å investere i «gråmarkedet» og infrastruktur.

SER PÅ UNOTERTE INVESTERINGER: Finansminister Sigbjørn Johnsen opplyser fredag at man vurderer å plassere deler av Oljefondet i unoterte investeringer.
Publisert:

- Risikoen er større på både pluss- og minussiden, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fredag gjør han det klart at Finansdepartementet snuser på muligheten for å investere det norske oljefondet i unoterte aksjer - det såkalte «gråmarkedet» - og i infrastruktur.

- For det første må vi bygge på erfaringer som andre har gjort. For det andre skal vi bruke folk og miljøer som er gode på dette, sier Johnsen til E24.

Dermed ønsker Johnsen å utvide fondets investeringsunivers ytterligere, etter at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU) i 2010 gjorde sin første eiendomsinvestering.

Også investeringene i eiendomsmarkedet skal fremover benyttes til å danne seg et erfaringsgrunnlag, og til å vurdere om det er mulig å hente inn ekstra avkastning på nye investeringsområder.

- Dyrt og usikkert

Slike investeringer er ikke uproblematiske, innrømmer Johnsen.

- Det er mange kryssende hensyn her. Utfordringen er at det er dyrt å foreta unoterte investeringer. Skal man investere mer i slike papirer, krever det mer aktiv forvaltning (avvik fra en fastsatt referanseindeks, journ. anm.) og bruk av eksterne forvaltere, sier han.

Sistnevnte har Norges Bank Investment Management måttet tåle hard kritikk for. Bruken av de eksterne forvalterne fikk spesielt mye refs etter at én forvalter i fjor mottok en bonus på 500 millioner kroner, et beløp som uten reforhandlinger med NBIM kunne ha steget til hele 900 millioner kroner.

Det skapte også debatt da det kom frem at ekstern forvaltning ikke har skapt ekstra avkastning for Oljefondet de siste fem årene.

- Arbeidskrevende og dyrt

Ekspedisjonssjef Martin Skancke i Finansdepartementet medgir at forskningen sår tvil rundt lønnsomheten i unoterte investeringer.

- Det er arbeidskrevende og dyrt å gjøre slike investeringer. Forskning tyder på at det ikke skapes tilstrekkelig meravkastning, justert for risiko, til å dekke opp for de økte kostnadene, sier Skancke.

Han viser til en rapport om investeringer i unoterte aksjefond, som er laget av Ludovic Philippou, forsker ved universitetet i Oxford, på oppdrag fra Finansdepartementet.

- Jeg tror dette er den beste rapporten om investeringer i unoterte aksjer som finnes i verden i dag, sier Skancke til E24.

- Det vesentlige for oss nå, når vi har dette materialet, er å foreta en grundigere vurdering av hvilke kostnadsfortrinn SPU kan få sammenliknet med gjennomsnittsinvestoren, som er den som blir beskrevet i akademisk litteratur. Det blir vårt hovedfokus fremover.

Lukker ikke døren

Til tross for utfordringene vil ikke Finansdepartementet gi opp muligheten for å gjøre investeringer i «gråmarkedet».

Finansministeren viser til anbefalingene fra Oljefondets eksterne strategiråd, som i fjor anbefalte å satse mer på visse former for aktiv forvaltning - og å utnytte fondets langsiktige perspektiv i større grad.

- Det norske oljefondet har noen fortrinn som andre investorer ikke har, sier Johnsen.

- Investeringer i unoterte aksjer kan godt være ulønnsomt for en gjennomsnittlig investor, men vi er ikke en gjennomsnittlig investor. Vi er store og langsiktige, og det er derfor mulig at vi kan opparbeide oss kostnadsfortrinn, slik at det blir lønnsomt for oss også etter kostnader, sier Johnsen.

Kan spre risikoen

Ekspedisjonssjef Skancke mener en eventuell satsning på unoterte aksjer må ses i forhold til Oljefondets samlede investeringer.

- Det er forskjell på den risikoen slike investeringer har isolert sett, og risikoen totalt sett. Det kan bidra til å spre risiko samlet sett selv om risikoen er større akkurat i slike investeringer, sier Skancke.

- Uansett vil det være en veldig, veldig liten andel av fondet som eventuelt vil bli investert i unoterte aksjer, understreker Skancke.

Samfunnsdebatten rundt Oljefondets plasseringer har også bidratt til at Finansdepartementet vil vurdere å plassere penger i det unoterte markedet, forklarer Johnsen.

- Vi vurderer dette blant annet fordi det er såpass mange som spør oss om hvorfor vi ikke gjør det. Vi ønsker å gi gode svar. Det er dessuten viktig at vi følger godt med på et område som vil få stadig større betydning, sier finansministeren.

Les flere nyheter på E24.

Publisert: