Nav mottok detaljerte krav fra arbeidsministeren

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) kommer med en rekke krav og pålegg til Nav i et brev til arbeids- og velferdsdirektoratet.

SETTER STOPPEKLOKKEN PÅ: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har stilt en rekke krav til NAV med tidsfrist.
Publisert:

Eriksson satte i mars ned et utvalg som skulle gjennomgå hele direktoratet og foreslå forbedringer. En delrapport ble lagt fram i september, og statsråden har lyttet til utvalgets vurdering om at noen tiltak både kan og bør settes i verk umiddelbart, skriver Dagens Næringsliv.

Eriksson presenterer flere tidsbestemte krav i et såkalt supplerende tildelingsbrev til Nav-direktør Joakim Lystad. Ett av dem er at Lystad selv må vike plassen som leder av det sentrale brukerutvalget. Utvalget skal isteden «vurderes ledet» av en brukerrepresentant.

Andre krav er at Nav skal foreta raskere skanning av sykmeldingsblankettens del D, delen med den sykmeldtes krav om sykepenger. Det skal også innføres en årlig brukermelding som skal vise hva Nav har lært av blant annet brukerundersøkelser og klager. Brukerne skal dessuten informeres om reell saksbehandlingstid for de forskjellige ytelsene på Navs hjemmeside.

Les også:

Ferske tall: Sørlendinger er lenger sykemeldt enn andreNav: – Ledigheten vil økeSmutthull i loven gir pensjonister ledighetstrygdAltinn-sjefen mener Nav må bli flinkere digitaltSyke studenter med deltidsjobb skal få sykestipend

Publisert: