Økologiske produkter utgjør en tidel av målsettingen

Omsetningen av økologiske varer utgjorde i fjor 1,45 prosent. Det er en tidel av regjeringens mål som skal være på plass om fem år.

LANGT UNNA MÅLET: Salget av økologiske matvarer utgjør kun en tidel av regjeringens mål. Foto: Frank May / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

Daværende landbruksminister la i 2009 fram en handlingsplan med mål om at 15 prosent av omsetningen og 15 prosent av jordbruksarealet skal være økologisk innen 2020.

Men i fjor utgjorde omsetningen av økologiske varer bare 1,45 prosent, og 5,1 prosent av jordbruksarealet var økologisk drevet, skriver Nationen.

Årsaken til at utviklingen ikke har gått raskere er at det er vanskelig for bønder å få i stand leveringsavtaler med de store samvirkene, og omleggingstilskuddet for økologisk landbruk ble fjernet i fjor, noe som også har bremset utviklingen, mener daglig leder Regine Andersen i Økologisk Norge.

Les også

Tror ikke Norge når målet om 15% økologisk innen 2020: - Økomålet er avblåst av regjeringen

Hun mener etterspørselen etter økologiske produkter er større enn det norske produsenter kan levere, og viser til at Norge nå importerer mer økologisk mat enn før. Norske bønder må få ta del i denne markedsandelen, mener Andersen.

Norges Bondelag mener omsetnings- og jordarealprosenten for økologisk mat vitner om at virkemidlene ikke fungerer som de skal.

Publisert: