Regjeringen vil bruke 4,5 flere oljemilliarder

Regjeringen planlegger å bruke 4,5 milliarder flere oljekronerneste år. Det tilsvarer 2,7 prosent av Oljefondet.

NY BIDRAGSYTER: Gina Krog-feltet i Nordsjøen ble satt i produksjon i 2017 og skal bidra til å fylle på med friske penger i Oljefondet i årene fremover.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

NB: Saken er oppdatert med tallene fra budsjettdokumentene.

Få siste nytt om statsbudsjettet i E24s direktestudio gjennom dagen!

Mandag morgen slapp Finansdepartementet utvalgte nøkkeltall fra forslaget til statsbudsjett for 2019.

Der kommer det frem at regjeringen legger opp til et såkalt nøytralt budsjett neste år med null i budsjettimpuls. Det betyr at endringen i oljepengebruken følger den forventede endringen i norsk økonomi, og at man ikke gir noe ekstra gass.

I kroner og øre betyr dette at regjeringen planlegger en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner neste år, målt i 2019-kroner. Det er 4,5 milliarder mer enn anslaget for 2018.

(Nominelt sett, altså ikke justert for inflasjon, øker oljepengebruken med 10,5 milliarder kroner i 2019).

Anslaget for oljepengebruken i år er for øvrig nedjustert fra 225,5 milliarder kroner som man anslo i revidert budsjett i mai til 220,7 milliarder nå.

Tallene det her refereres til er det såkalte strukturelt oljekorrigerte budsjettunderskuddet, som justerer for aktiviteten og temperaturen i norsk økonomi. I realiteten har det de siste årene blitt brukt mer oljepenger enn dette, mens det i svært gode tider brukes mindre.

Ser man på det ukorrigerte uttaket fra Oljefondet vil oljepengebruken faktisk falle fra 234,7 til 232,5 milliarder fra i år til neste år (se tabellen nederst i saken).

– Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien, skriver Finansdepartementet i meldingen.

I budsjettetforslaget tilsvarer milliardene en oljepengebruk på 2,7 prosent målt mot Oljefondets verdi ved inngangen til året. Den «nye» handlingsregelen som Stortinget har vedtatt legger opp til at man over tid skal ha en oljepengebruk på rundt 3,0 prosent.

Les også

E24 erfarer: Regjeringen reverserer den omstridte sukkeravgiften

– Nøytralt statsbudsjett som ikke bør endre Norges Banks anslag eller rentebane. Finansdepartementet anslår veksten til sterke 2,7 prosent neste år, som taler for et kontraktivt budsjett. På den annen sine holdes bruken godt under handlingsregelen, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets om tallene på Twitter.

I tallslippet på morgenkvisten konkluderer regjeringen med at oljebremsen som preget norsk økonomi siden 2014 nå er lagt bak oss og at «og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur».

– Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år. I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år og 2,7 prosent neste år, skriver Finansdepartementet, som anslår at arbeidsledigheten vil falle fra 3,8 til 3,7 prosent neste år.

Les også

Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet

Regjeringen har også sluppet sine siste anslag for norsk økonomi mandag. Der kommer det blant annet frem at de venter en enda høyere økonomisk vekst neste år. Les mer her!

Resten av tallmaterialet og detaljene i budsjettforslaget blir kjent når hele budsjettet slippes klokken 10:00 mandag.

Oljepengebruken er doblet siden 2012

Slik ser veksten i oljepengebruken ut, målt i faktisk pengebruk i milliarder kroner, det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, samt prosenttallet etter handlingsregelen:

De nyeste tilgjengelige tallene er brukt der det er tilgjengelig.

ÅrOljepenger StruktureltProsent Impuls
2019 232,5 231,22,70,0
2018 (ny) 234,7226,72,6-0,1
2018 (mai) 245,4225,52,70,1
2017222,8214,02,80,2
2016208,4199,22,70,7
2015 185,3172,82,7-
2014160149,43,0-
2013116,5125,43,3-
2012100,9111,23,4-
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Sivs spådommer om økonomien

  2. Solberg-regjeringen holder på vekstanslag

  3. Regjeringen setter bremsen på: Reduserer oljepengebruken

  4. Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

  5. Jensen forsvarer oljepengebruk