SSB måler ledighetsøkning til 3,9 prosent i juni

– Støy, sier Nordeas sjefanalytiker, som føler seg trygg på at ledigheten snart er på vei ned igjen mot tre prosent.

Sjefanalytiker Nordea Markets, Eric Bruce.

Foto: Frode Hansen VG
Publisert:,

Statistisk sentralbyrå (SSB) måler 108.000 arbeidsløse i Norge i juni i sin nye AKU-undersøkelse.

Det utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken og gir en ledighetsøkning på 0,1 prosent fra målingen i mai.

– Støy

– Dette regner jeg som støy i statistikken. Det er for mange svingninger fra måned til måned til at jeg legger vekt på dette, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Hovedbildet er at sysselsettingen vokser i Norge. Og den vokser såpass bra at ledigheten på sikt vil gå ned, sier han.

Helt konkret tipper Nordea Markets at AKU-ledigheten vil falle ned mot tre prosent i løpet av de neste årene.

Til sammenligning er snittledigheten i EU 6,9 prosent. Den har imidlertid sunket de siste månedene, mens ledigheten her altså har gått litt opp.

DNB Markets ventet på forhånd at ledighetsraten i Norge ville holde seg uendret på 3,8 prosent i juni.

Varsler mangel på arbeidskraft

Siden mars har antallet sysselsatte i Norge økt med 13.000 personer til 2.692.000, ifølge statistikkbyrået, tilsvarende 67,5 prosent av befolkningen.

Les også

2.000 ledige oljejobber i Rogaland – må hente folk i utlandet

– Med såpass lav innvandring kommer ikke tilbudet etter arbeidskraft å stige mye mer. Etter hvert vil det bli mangel på arbeidskraft i Norge, varsler Bruce.

Torsdag kom en nyhet han mener er et forhåndsvarsel: I Rogaland må Nav rekruttere folk fra utlandet for å fylle tusenvis av ledige oljejobber.

AKU-ledigheten i Norge falt gradvis fra våren 2017 og utover høsten. Deretter har ledighetsraten ligget forholdsvis stabilt mellom 3,8 og fire prosent.

SSBs tall er sesongjusterte og baserer seg på et tremåneders glidende gjennomsnitt.

NORGE MOT EUROPA: Eurosonen har en arbeidsledighet på 6,9 prosent i snitt.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Her kan du lese mer om