G7 vil «modernisere» WTO

I utkastet til slutterklæring fra G7-møtet heter det blant annet at landene skal jobbe for å modernisere WTO og gjøre organisasjonen mer rettferdig.

Foto: Handout Reuters
Publisert:

G7-landene har i år hatt langt større problemer enn vanlig med å komme til enighet om en slutterklæring. Årsaken er langt på vei at USA under president Donald Trump er på kollisjonskurs med de øvrige nasjonene i gruppen, ikke minst når det gjelder handel.

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er organisasjonen som er etablert for å løse handelstvister mellom verdens land.

I et utkast til erklæring som nyhetsbyrået DPA har sett er det fortsatt enighet om et «regelbasert, internasjonalt handelssystem». G7-landene er også enige om å bekjempe proteksjonisme, til tross for USAs innføring av metalltoll.

– Vi forplikter oss til å modernisere WTO for å gjøre organisasjonen mer rettferdig så raskt som mulig, heter det i utkastet. USA har tidligere klaget over at dagens system ikke er rettferdig.

De sju landene er også enige om redusere tollsatser, subsidier og andre handelsbarrierer.