NHO-topp angriper AFP-ordningen: – Er for godt betalte menn

NHO-topp Stein Lier-Hansen sier AFP har blitt en for dyr ordning «for godt betalte menn».

NYE SYKDOMSBILDER: – Nå argumenteres det stadig oftere med at man blir psykisk utslitt etter et langt liv i jobb, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Foto: Trond Solberg, VG
  • Bjørn Haugan
Publisert: Publisert:

Kampen om Avtalefestet Pensjon (AFP) er for alvor i gang og ligger an til å bli en het potet i vårens lønnsoppgjør. I forrige uke fikk LO og NHO en utredning på bordet som fortalte at ordningen har fungert, men at den vil bli veldig dyr og underfinansiert i fremtiden.

– AFP ble innført for å hjelpe de såkalte sliterne til å klare å stå i jobb til de ble 67 år. I dag vet knapt noen hvem disse sliterne er og ordningen er blitt alvorlig utvannet. Det er blitt en dyr ordning for godt betalte menn. De får et påslag på allerede gode pensjonsordninger, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri.

Bakgrunn: Ny dragkamp om pensjon

– Norge har ikke råd til det

Tre av fire som mottar AFP i privat sektor er menn, og Lier-Hansen viser til at mange av dem er oppegående eldre, som fint jobber videre fra de er 62 år.

– De jobber normalt, men får i tillegg mange tusen kroner rett inn på konto. Utredningen viser at ordningen er så attraktiv at det vil bli svært mange flere AFP-ere i fremtiden og at underfinansieringen vil bli mellom 40 og 60 milliarder kroner i 2040. Norge har ikke råd til det, sier han.

Ordningen ble innført i tariffoppgjøret i 1988, som en tidligpensjonsordning frem til fylte 67 år. Fra 1998 ble det mulig å gå av fra fylte 62 år. Den er justert flere ganger, først og fremst i 2011, i forbindelse med pensjonsreformen, da levealdersjusteringene ble innført; som gjør at alle må stå lenger i jobb for å få det samme pensjonsytelsene. Fordi vi lever lenger.

Aktuelt: Her er AFP-utredningen

NHOs store utfordring er at siden ordningen er en del av tariffavtalen, så har i realiteten LO vetorett: Vil ikke LO endre ordningen, så er det den eksisterende ordningen som videreføres.

– Jeg håper også LO ser at det må endringer til, fordi AFP-ordningen vil ikke være bærekraftig i fremtiden. I en tid hvor oljeinntektene ikke vil være så store som før, hvor antallet pensjonister vil stige kraftig og hvor det blir stadig færre yrkesaktive pr. pensjonist, kan vi ikke ha dyre ordninger som ikke fungerer etter hensikten. Da holder du folk for narr.

– Hva må til?

– Vi har ingen gode løsninger på bordet foreløpig, for hvordan vi skal sørge for at ordningen treffer sliterne spesielt. Det er vanskelig å definere hva som er en sliter og vi oppfordrer LO til å bli med å finne løsninger sammen med NHO. Vi har et krav til en slik gjennomgang, og det er at AFP-ordningen gjennom vårens oppgjør ikke blir fem øre dyrere for arbeidsgiverne, sier han og legger til:

Les også

LO spår pensjonssmell for sliterne

– Der kan vi ikke fire: Skal LO tette huller i ordningen, som de ønsker så må eventuelt økte kostnader dekkes inn med kutt i andre deler av AFP-ordningen.

Venstre irriterer LO: Vil ta 20.000 kroner fra alle med AFP

– Udokumentert

Han sier det var folk i tunge fysiske jobber, som skulle hjelpes.

– Nå argumenteres det stadig oftere med at man blir psykisk utslitt etter et langt liv i jobb. Det er udokumenterte påstander. I den grad dette kan dokumenteres må det gjøres tiltak på de aktuelle arbeidsplassene, sier Lier-Hansen.

Les mer: Ordningen i offentlig sektor

Han erkjenner at det er en utfordring at LO vil beholde AFP-ordningen, fordi det er en ordning som bare omfatter tariffestede bedrifter: Det er en ordning som i hovedsak du må være fagorganisert for å få.

NHO opplever på sin side at AFP-ordningen står i veien for organisering: Bedrifter kvier seg for å bli organisert og binde seg til tariffavtaler, fordi AFP innebærer en merkostnad de kan slippe.

– Kvier seg

– Denne asymmetrien er en betydelig utfordring. Det er ikke til å komme fra at det er en stor utfordring at AFP-ordningen bidrar til at bedrifter kvier seg for å inngå tariffavtale. Det bør bekymre LO like mye som oss på arbeidsgiversiden. Men jeg setter min lit til at NHO og LO finner en fornuftig og troverdig løsning for fremtiden.

Opprinnelig var AFP-ordningen i privat sektor mellom LO og NHO, men omfatter fra 2011 også Virke, Spekter og Finans Norge på arbeidsgiversiden og YS på arbeidstagersiden.

Les også

Problemene politikerne ikke snakket om: – Det er flere elefanter i rommet

– Urimelig kritikk

LOs 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik, sier AFP fungerer.

– Å hevde at AFP er blitt en dyr ordning for godt betalte menn er en urimelig kritikk av en ordning som har bidratt til å løfte pensjonsnivået til mange kvinner over den magiske grensen som gjør at de også kan førtidspensjonere seg hvis de har et behov for det. Sånn sett har AFP en likestillende og inntektsutjevnende effekt, sier hun.

– Vi mener AFP er en god ordning for norske arbeidstagere som har virket etter hensikten. Den har sikret en god pensjon for dem som har gått av tidlig, samtidig som den har fått flere til å stå i jobb lengre. Det siste må jo være i Norsk Industris interesse. Når flere står lengre i arbeid, bidrar det vesentlig til bærekraft i pensjonssystemet, sier hun.

– Så er det klart at AFP har noen svakheter som vi må jobbe med å forbedre, og det er det vi nå skal gjøre sammen med NHO. For oss er det imidlertid uaktuelt å la de med de dårligste pensjonsordningene få definere folks pensjon. AFP har gitt det brede lag av arbeidstagere en pensjonsordning som ellers bare ville vært tilgjengelig for privilegerte grupper, sier Følsvik.

Les også

Pensjonssparing uten støttehjul

Les også

Undersøkelse: Færre nordmenn sparer til pensjon

Les også

Kun to av ti vil spare i «nye IPS»

Publisert:

Flere artikler

  1. LO spår pensjonssmell for sliterne

  2. Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15.000 kroner

  3. Offentlig pensjon endelig på forhandlingsbordet

  4. Annonsørinnhold

  5. LO-lederen klar for pensjonskamp i «tidenes tøffeste oppgjør»

  6. Lønnsoppgjøret utsettes til høsten