Se Mario Draghis pressekonferanse her

Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken holdt pressekonferanse etter rentemøtet torsdag ettermiddag. Se pressekonferansen i opptak under!

Mario Draghi, sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken, avbildet på vei inn til pressekonferansen torsdag, sammen med visesentralbanksjef Vitor Constancio (t.h.) og talskvinne i sentralbanken Christine Graeff.
  • Marius Lorentzen
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Den Europeiske sentralbanken (ESB) annonserte torsdag ettermiddag at rentenivået ikke endres denne dagen. Dermed beholdes den superlave styringsrenten. De månedlige obligasjonskjøpene på 60 milliarder euro ble heller ikke endret.

Under en pressekonferanse som startet 14:30 hos ESB i Frankfurt torsdag, gjentok Draghi poenget om at obligasjonskjøpene trolig trappes ned snart:

– De månedlige nettokjøpene, som i dag er på 60 milliarder euro i måneden, er planlagt å løpe på dagens nivå til desember 2017, eller lenger hvis nødvendig (...) Våre nyeste prognoser viser samtidig et hovedsakelig uendret bilde av den økonomiske utviklingen på mellomlang sikt, sa Draghi.

På spørsmål om markedet kan forvente at fremtiden og nedtrappingsplanen for obligasjonskjøpsprogrammet vil være avgjort på det neste rentemøtet i oktober eller senere, svarte Draghi:

– Trolig vil mesteparten av beslutningene vært tatt på møtet i oktober.

– Vi hadde en rask diskusjon om dette temaet og vi sier at det skal avgjøres «denne høsten» nettopp fordi vi egentlig snakker om en prosess med flere og kompliserte beslutninger som skal tas i ukene og månedene fremover, la Draghi til.

Han la til at utviklingen over et bredt spekter av land i eurosonen er solid.

– Inflasjonsnivået har økt noe de siste månedene, men er fortsatt på et lavt nivå. Det er derfor fortsatt nødvendig med lettende tiltak for å stimulere utviklingen, sa Draghi.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets skriver i en kommentar torsdag at det hadde blitt spekulert i om det ville komme detaljer om nedtrappingen av obligasjonsprogrammet nå eller i oktober:

– Klare signaler fra Mario Draghi på dagens pressekonferanse om at det fortsatt er behov for en svært ekspansiv pengepolitikk. Draghi understreket flere ganger at rentene vil bli holdt uendret i en lengre periode og en god stund («well past») etter at verdipapirkjøpene avsluttes, skriver Magnussen.

– De viktigste beslutningene om den utviklingen i verdipapirkjøpene utover 2017 vil sannsynligvis bli tatt på oktober-møtet, legger han til.

Les også

Draghi beholder kriselave renter

Misliker den lave inflasjonen

Et gjentagende tema under pressekonferansen torsdag var inflasjonen, som sentralbanken skal styre etter (for å ha en stabil inflasjon over tid).

– Det var en bred misnøye i sentralbankstyret med dagens inflasjonsnivå, selv om kjerneinflasjonen har vært noe bedre. Men stemningen i diskusjonen ble løftet noe av optimismen og tilliten vi har til at inflasjonen vil ta seg opp, sa Draghi.

Han pekte på at den sterkere utviklingen i den økonomiske veksten, gir sentralbankentro på at inflasjonen vil ta seg opp:

– Men vi må være tålmodige, la Draghi til

Eurokursen har imidlertid vært en utfordring for sentralbanken i det siste. Styrkelsen av eurokursen har nemlig påvirket inflasjonen:

– Styrkelsen i valutakursen var også primærforklaringen for at inflasjonsestimatene ble nedjustert noe, sa Draghi, og la til at sentralbankstyret diskuterte hvor mye av eurostyrkelsen som skyldes eksterne faktorer utenfor eurosonen og hvor mye som skyldes økt vekst.

Høyere vekst

Det var ikke ventet at Den europeiske sentralbanken skulle gjøre noen endringer i pengepolitikken nå, og ekspertene var derfor mest spent på hva sentralbanksjefen ville si om fremtiden og nedtrappingen av obligasjonskjøpene, som har vært en del av krisepakken for eurosonen.

Så sent som torsdag morgen meldte EUs statistikkbyrå rapporterte om en økonomisk vekst (BNP) i eurosonen på 0,6 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng høyere vekst enn i Eurostats første estimat.

Dermed ligger eurosonen an til en årlig økonomisk vekst på over 2,0 prosent i år – hvilket vil være det beste siden 2007.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Draghi beholder kriselave renter

  2. ESB holder renten uendret

  3. Selv i Hellas lysner det for eurosonen

  4. Tror denne mannen halverer krisepakken

  5. Draghi fjerner setning om krisepakke: – Et viktig steg