DNB Markets: Fire faktorer som kan gi rentehopp neste år

I sine ferske prognoser tror DNB Markets at første renteøkning drøyer til september 2019. Men fire alternative scenarier kan få sentralbanksjef Øystein Olsen til å tråkke på rentebremsen allerede i 2018.

NYE PROGNOSER: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære og DNB Markets legger frem nye anslag for norsk og internasjonal økonomi onsdag.
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Selv om formen til norsk økonomi er på bedringens vei er det lenge til renten skal opp, ifølge nye prognoser fra DNB Markets.

Om meglerhusets økonomer får rett i sitt hovedscenario vil nemlig ikke sentralbanksjef Øystein Olsen heve renten før i september 2019.

Det begrunnes med at økonomien fortsatt har ledig kapasitet selv om det blir færre arbeidsledige, i tillegg til forventninger om beskjeden lønnsvekst, sterkere kronekurs og inflasjon under målet på 2,5 prosent.

Men renteøkningen kan også komme tidligere.

Og DNB Markets-økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære har gjennomgått fire alternative scenarier som trekker i retning høyere renter, og vurdert om disse kan utløse en renteoppgang fra Norges Bank allerede i 2018.

Slik er de alternative premissene

 • Svekket kronekurs løfter inflasjonen.

Istedenfor styrkingen i anslagene blir kronekursen svakere, slik at en euro koster 10 kroner hele neste år. Det vil gi høyere inflasjon og lønnsvekst, beregner DNB Markets-økonomene, men likevel ikke nok til at Norges Bank når inflasjonsmålet.

– Det tilsier at det er liten grunn for Norges Bank til å respondere med renteøkning på kronesvekkelsen den siste tiden, skriver økonomene.

 • Rentehopp fra sentralbanker hos handelspartnere

Svensk økonomi fyrer på alle sylindre, men styringsrenten er negativ og sentralbanken kjøper verdipapirer for å stimulere økonomien og få opp inflasjonen. Skulle lønnsveksten stige betydelig kan Riksbanken heve renten allerede sommeren 2018.

Også i eurosonen er stigende lønnsvekst en faktor som kan få sentralbanken til å tråkke på bremsen.

– I et slikt scenario anser vi sannsynligheten for at Norges Bank også hever renten mot slutten av 2018 som relativt høy.

– Om rentene stiger ute vil Norges Bank kunne heve sin rente uten at kronekursen styrker seg betydelig, og slik begrense de negative effektene på inflasjonen og eksportsektoren, skriver Aamdal og Fjære.

 • Boligprisene snur ved nyttår

DNB Markets tror på boligprisfall og lavere gjeldsvekst i 2018, men vedgår at boligprisene kan skyte fart igjen.

Les også

Ser bedring i Oslo-markedet, men: – Førstegangskjøpere er mer skeptiske

Spesielt hvis årets fall har vært drevet av psykologi, der mange vil selge før de kjøper, kan det positive omslaget komme raskt, tror de. Hvis myndighetene gjør det enklere å få boliglån igjen, kan også prisene skyte fart, påpeker de.

– Dersom boligpriser og gjeldsvekst skulle tilta fra tidlig neste år, vil hensynet til finansiell stabilitet igjen bli et mer tungtveiende argument for å få renten opp. Da anser vi sannsynligheten for at renten settes opp som middels høy, skriver økonomene.

 • Stramt arbeidsmarked gjør at lønnsveksten tar av

Hvis oppsvinget i norsk økonomi blir sterkere enn ventet, arbeidsmarkedet strammes til og lønnskravene skyter i været etter noen magre år, er «sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renten høy», påpeker økonomene.

De viser til at Navs statistikk allerede viser en arbeidsledighet nær normalen, men tror likevel sannsynligheten for lønnsfest allerede i 2018 er lav, blant annet fordi det vanligvis tar tid før lavere ledighet øker lønnsveksten.

saken fortsetter under

ALTERNATIVT: DNB Markets har sett på hva som skal til for at Norges Bank hever renten neste år.

– Kombinasjon kan gjøre susen

Men for at Norges Bank skal kunne heve renten neste år må trolig flere av de alternative scenarioene slå til, tror Fjære og Aamdal.

– Hver for seg vil de alternative premissene neppe gi overvektsannsynlighet for en renteheving fra Norges Bank i 2018. En kombinasjon av premissene kan imidlertid gjøre susen, skriver de.

Les også

Rister på hodet av SSBs nye boligprognose

Et eksempel på en slik kombinasjon er renteøkning ute, raskere bedring i arbeidsmarkedet og et overraskende sterkt lønnsoppgjør.

Ifølge økonomene kan det «være nok til at Norges Bank hever renten mot slutten av 2018».

– Et ytterligere, om enn midlertidig, løft til inflasjonen av en fortsatt svært svak kronekurs, ville gjøre sannsynligheten for rentehopp enda større, skriver de, og legger til:

– Om vi på toppen får ny fart i boligprisene, og uro rundt faren for finansielle ubalanser, vil en renteheving i 2018 være svært sannsynlig.

Likevel, det skal mye til før alle alternativene slår til samtidig.

– Vi anser det imidlertid som lite sannsynlig at alle disse faktorene inntreffer på en gang, skriver Fjære og Aamdal.

Les også

Kronen løftet Oljefondet: Opp 1.000 milliarder fra nyttår

Les også

Svakeste krone siden finanskrisen

Les også

– Det må reduseres til et minimum

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Rente
 2. Norges Bank

Flere artikler

 1. To rentehopp og litt mer påfyll i lommeboken

 2. Tror ikke på ny boligfest

 3. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

 4. – Norsk økonomi er mer enn moden for høyere renter nå

 5. Økonomer: Dette kan stanse Olsens rente-ekspress