NORSKE SKOG LEGGER NED: - Øker overskuddet med 500 millioner

Norske Skog-ledelsen sier at nedleggelsen av en papirmaskin i Norge og to fabrikker i utlandet bedrer resultatet med 500 millioner kroner i året.

Publisert:

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Norske Skog

OSE

NSG

opplyser at konsernet får en bedring i driftsresultatet på 500 millioner kroner i året som følge av nedleggelsene som ble vedtatt av bedriftsforsamlingen onsdag kveld.

Der ble det vedtatt å legge ned en papirmaskin på Follum samt en tsjekkisk og en koreansk fabrikk.

- Forbedringen i driftsresultatet blir på cirka 500 millioner kroner, sa Rynning-Tønnesen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Ifølge konsernsjefen er da kun kostnadsbesparelsene regnet med. Han regner med at nedleggelsene vil øke inntektene gjennom økte priser, men det har han ikke tatt med i regnestykket.

Koster 200 millioner

Han opplyste samtidig at det vil koste 200 millioner kroner å gjennomføre nedleggelsene. I tillegg må konsernet foreta regnskapsmessige nedskrivninger på omlag 1,1 milliarder kroner.

Rynning-Tønnesen vedgikk på pressekonferansen at nedleggelsene reduserer overskuddet på Follum isolert til rundt 80 millioner kroner med kun to papirmaskiner, men at det for konsernet vil få positiv effekt.

Styreleder Kim Wahl omtalte situasjonen for Norske Skog som alvorlig.

- Vi er avhengig av å gjøre en rasjonalisering av fabrikkstrukturen. Det går på å ta ned kapasistet for deretter å øke kapasitetsutnyttelsebn og få opp lønnsomheten, sa Wahl på pressekonferansen.

Håper på prisøkning

Han la til at han regnet med at papirprisene vil øke som følge av nedleggelsene.

Bedriftsforsamlingens leder Helge Evju, som er skogeier, sa at vedtaket om en nedleggelse var en tung avgjørelse.

- Isolert sett skulle jeg gjerne fortsatt med tre maskiner på Follum, men hensynet til konsernet gjør at det er et riktig valg å legge ned, sa Evju på pressekonferansen.

Publisert:

Her kan du lese mer om