Her er regjeringens krisetiltak

Regjeringens strakstiltak vil koste om lag 6,5 milliarder kroner og inkluderer redusert lønnsplikt og midlertidig fjerning av flypassasjeravgiften. Flere av grepene er mer inngripende enn under både olje- og finanskrisen.

Publisert:

– Selv om dette koster milliarder, så er dette bare begynnelsen, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

Her forteller regjeringen hva de nå vil gjøre for å redde næringslivet fra coronakrisen. Statsministeren viser til at færre bor på hotell, nesten ingen flyr og ingen deltar på kulturarrangementer.

– Det får store konsekvenser for næringslivet, sier hun.

Se hele listen over regjeringens krisetiltak lenger ned i saken!

Statsministeren understreker videre at det nå er svært viktig for henne å trygge næringslivet. På spørsmål om hva folk skal bruke penger på når butikker nå stenges, og man blir bedt om å unngå hamstring, lovet statsministeren at det igjen vil bli tider for både «konserter og cocktails»:

– Det er smart å ha litt penger til overs til å bruke når dette er over. For vi vil komme oss gjennom dette, sier hun.

– Vil bli verre

Samtidig er finansminister Jan Tore Sanner tydelig på at det nå vil bli verre før det blir bedre, og legger ikke skjul på at noen bedrifter vil komme til å gå konkurs.

– Norsk økonomi er grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre før det blir bedre, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Under pressekonferansen lover regjeringen at staten nå vil stille opp i dugnaden som kreves.

– Kostnadene kan ikke bæres av én part alene. Bedriftene tåler ikke et raskt inntektsfall alene. Det samme gjelder arbeidstakerne. Staten er beredt til å delta, sier finansministeren.

Dette er krisetiltakene:

Her er strakstiltakene regjeringen nå vil innføre:

  • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.
  • I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene før dagepengene starter for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
  • Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
  • I tillegg vil regjeringen endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyvninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • I tillegg vil den oppheve samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
  • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
  • Kommuner som har hatt større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger
  • Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.

Vurderer utsettelse av arbeidsgiveravgift

Strakstiltakene gjelder den såkalte «fase 1» av virusutbruddet.

Det vil si at dette er tiltak som i størst mulig grad skal sørge for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper som er rammet av en «akutt svikt i inntektene».

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt. Det rammer hverdagen vår, helsevesenet vårt og økonomien vår, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse fredag.

– Arbeidet som dreier seg om å ta vare på helsen er det aller viktigste, men når vi bremser viruset, så bremser vi også utfordringene i norsk økonomi, sier statsministeren.

Finansminister Jan Tore Sanner understreker at de allerede er godt i gang med nye tiltak til «fase 2», og at strakstiltakene «bare er en begynnelse».

– Vi ser på ytterligere tiltak som kan bedre likviditeten til bedriftene på kort sikt. Blant annet midlertidig utsettelse for betaling av arbeidsgiveravgift. Dette vil det bli tatt en beslutning på i løpet av kort tid, sier han.

– Vi er forberedt til å sette inn alle nødvendige tiltak for at Norge skal komme gjennom krisen på en best mulig måte.

Les også

Økonomer etterlyser større tiltak: – Ikke veldig aggressive

Større tiltak enn under finanskrisen

De nye permitteringsreglene er det viktigste grepet som vil hjelpe nordmenn som jobber i utsatte næringer. Ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har det aldri tidligere blitt gjort så store og omfattende endringer i permitteringsregelverket.

Når regjeringen nå velger å kutte antall dager med lønnsplikt til to dager, er det tøffere kutt enn under både oljekrisen i 2015 (ti dager) og finanskrisen i 2008 (fem dager).

Kuttet av flypassasjeravgiften fører alene til en reduksjon i skatteinntektene i årets statsbudsjett på 1,6 milliarder kroner.

– Dette gir besparelser for flyselskapene, sier finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen.

I tillegg forskyves skattebetalinger på til sammen 3,9 milliarder kroner.

Les også

Bratt oppgang på Oslo Børs før krisepakke

Reduksjon i skatteinntekter

– Mange er bekymret for jobben og inntekten. I dag legger vi frem kraftige grep for å sikre arbeidsplasser i landet vårt, sier Kjell Ingolf Ropstad på fredagens pressekonferanse.

Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en ny lavkonjunktur, vil regjeringen vurdere bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

– Kommunene står overfor store utfordringer, og det kan bli vanskelig å levere de tjenestene man ellers har, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og viser til at skoler og barnehager nå er stengt.

– Skjønnrammen til kommunene på 250 millioner kroner er et første steg, sier han videre.

Publisert: