Finanstilsynet: Boligkjøperes gjeld øker videre

Nordmenn som kjøper bolig har nå en snittgjeld på 342 prosent av årsinntekten sin, viser tilsynets nye boliglånsundersøkelse.

Publisert:

Det er åtte prosent høyere enn i tilsvarende undersøkelse fra 2018, som den gangen viste en kraftig økning i gjeldsgraden fra året før.

Nå er Finanstilsynet bekymret over at trenden fortsetter.

– Høy og økende gjeld i husholdningene utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet, advarer tilsynet i sin nyeste rapport.

Gjeldsgraden er imidlertid ikke det eneste som øker:

Andelen nordmenn som tar opp boliglån med mindre en 15 prosent egenkapital har også økt – fra tre prosent i 2017 til fem prosent i 2019.

Samtidig viser den nye undersøkelsen at mange av oss «makser» boliglånet på den øverste tillate grensen i boliglånsforskriften – en grense Finanstilsynet selv mener bør senkes, fordi den er risikabelt høy.

Finansminister Siv Jensen forkastet nylig dette rådet.

Se presentasjonen i bunnen av saken.

Fraviker oftere boliglånsforskriften

– Mange låntagere har både høy gjeldsgrad og høy belåningsgrad, skriver tilsynet om de nye tallene, og bemerker at flere låntagere er «sårbare».

– I alt 23 prosent av samlede nye nedbetalingslån ble tatt opp av låntagere med belåningsgrad over 75 prosent og gjeldsgrad over 400 prosent, opplyser tilsynet.

Den nye undersøkelsen viser at 12 prosent bankenes utlån fraviker ett eller flere krav i boliglånsforskriften.

Også her registrerer tilsynet en økning når det kommer til boliglån som fraviker kravene til gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad.

Unge er mer lånetynget

Ikke overraskende er det unge og førstegangsetablerere som har høyest gjeld i forhold til inntekt. Boligkjøpere under 25 har i snitt 387 prosent av bruttoinntekten sin i gjeld.

I 2017 ble boliglånsforskriften strammet inn med en ny hovedregel som sier at ingen kan låne mer enn 500 prosent av bruttoinntekten sin.

Mens snittet på 342 prosent ligger godt under, viser Finanstilsynets nye undersøkelse også at mange «stanger» i maksgrensen:

I år har rundt 12 prosent av innvilgede lånebeløp blitt gitt til personer med gjeldsgrad på mellom 475 og 500 prosent, ifølge tilsynets nye undersøkelse.

De mener mange tar opp risikabelt mye i boliglån, og foreslo etter sommeren at gjeldsgrensen i boliglånsforskriften ble senket fra 5 til 4,5 ganger inntekten.

Anbefalingen ble ikke fulgt av finansminister Siv Jensen, som nylig fastslo at dagens boliglånsregler vil videreføres uten innstramminger fra 2020.

Publisert:

Her kan du lese mer om