Regjeringen bruker 650 mill. på verftstiltak: – Dette er ikke en krisepakke

Næringsminister Monica Mæland presenterer tirsdag tiltak for norsk verftsindustri. Totalt dreier det seg om rundt 650 millioner kroner i tillegg til statsbudsjettet.

VERFTSVENN: Bilde av statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland (t.h.) sammen med styreleder Kjersti Kleven og adm.dir. Ståle Rasmussen (t.v.) under deres besøk på Kleven Verft i Ulsteinvik.

Berit Roald
 • Johan Nordstrøm
Publisert:

– Vi har besluttet å iverksette noen ekstra tiltak fordi vi ser at verfts- og leverandørindustrien har ordrebøkene fulle ut 2016, men har en utfordring etter det, sier Mæland til E24.

Næringsministeren presenterte tiltakene sammen med parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, i forbindelse med at de tirsdag besøkte verft på Sunnmøre. Blant annet fikk Kleven og Ulstein besøk.

– 6. august uttalte finansminister Siv Jensen at to tredjedeler av økningen i arbeidsledigheten er studenter som søker deltidsjobb, til Dagens Næringsliv, etter at arbeidskraftundersøkelsen til SSB (AKU) viste en kraftig økning av arbeidsledigheten. Lørdag presenterte regjeringen en vedlikeholdspakke på 2,5 milliarder som skal gi nye jobber. Og i dag presenterer regjeringen en pakke som skal gi nye arbeidsplasser i maritim næring. Hva har endret seg siden 6. august?

– Dette er ingen krisepakke, fordi verftsindustrien har nok å gjøre ut neste år. Det vi har sagt hele tiden er at vi følger utviklingen nøye, og vi presenterer tiltak på toppen av statsbudsjettet som skal gi næringslivet aktivitet fremover etter at ordrebøkene er tomme, sier Mæland til E24.

– Vi må smøre industrien

Samtidig mener hun at tiltakene skal bidra til omstilling. Tilskudd skal bidra både til nødvendig kondemnering av gamle skip, og bygging av nye skip.

– Vi bruker blant annet 100 millioner kroner på nettolønnsordningen, for å trygge norske arbeidsplasser, sier Mæland til E24.

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, mener at tiltakene er nødvendige grunnet nedgang i oljepris og nedgang i ordrebøkene innenfor verftsindustrien, som også påvirker situasjonen for selskaper i leverandørindustrien.

– Vi må smøre denne industrien med tiltak som hjelper de til omstilling, sier Nesvik til E24.

Terje Aasland i Arbeiderspartiets stortingsgruppe mener at tiltakene burde ha kommet langt tidligere.

– Det var på tide at regjeringen begynte å erkjenne at det er nødvendig med tiltak rettet mot denne sektoren, sier Aasland til E24.

Samtidig sier han at Arbeiderpartiet nok vil gi sin tilslutning til mange av disse tiltakene.

– Men jeg savner en del flere tiltak som er i tråd med vår tiltakspakke som vi presenterte for en uke siden, sier Aasland.

Les også

Maritim næring føler seg glemt i Solbergs jobbpakke: – Vi trenger tiltak nå

Etterlyste tiltak

Tidligere tirsdag etterlyste daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale, tiltak rettet mot den maritime næringen. Han er nå svært fornøyd og sier at tiltakene blir godt tatt imot i maritim næring.

– Dette er tiltak som vi har etterlyst. Resultatet vi ser nå er veldig bra, sier Dale til E24.

Regjeringen peker på at verfts- og utstyrsleverandører er en viktig del av norsk næringsliv, og sysselsetter rundt 25.000 mennesker. Norske verft har opplevd en reduksjon i ordrereserven på om lag 22 prosent siden nyttår. Årsaken til nedgangen er at ordre på offshoreskip har sviktet. I 2015 er det så langt kun blitt bestilt to offshorefartøy ved norske verft.

Regjeringen mener at situasjonen på kort sikt ikke kan kalles dramatisk, verftene skal levere skip for 17,8 milliarder kroner neste år. De store offshoreverftene er imidlertid avhengig av at ordrene tar seg opp i løpet av 2016.

Regjeringen vil iverksette flere viktige tiltak for å øke ordremengden og hjelpe norske verft, som i dag er i en presset situasjon. De vil prioritere tiltak som skal føre til arbeid, aktivitet og omstilling.

Les også

Sandnes-bedrift var helt oljeavhengige - slik la de om og unngikk oppsigelser

Dette er regjeringens nye tiltak

* Mer til vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøyer.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til å igangsette oppgradering og vedlikehold av forskningsfartøyer.

* Mer til vedlikehold av fartøyer i Sjøforsvaret.

Regjeringen vil øke vedlikehold i Sjøforsvaret. Dette er viktig for å sikre et slagkraftig sjøforsvar, men også gode nyheter for norsk verftsindustri.

* Mer til grønn skipsfart.

Regjeringen foreslår å styrke innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge. Midlene settes av til lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten og til å etablere en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil bidra til å styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen.

* Mer til utvikling av norsk teknologi.

Regjeringen vil styrke teknologiprogrammet DEMO 2000. En styrking av programmet vil bidra til at norske verft, og særlig leverandørindustrien, kan levere nytt utstyr til norsk næringsliv og eksportere ny teknologi.

* Mer til kompetanse og styrket konkurransekraft for norske rederier.

Regjeringen vil styrke tilskuddsordningene for sysselsetting av sjøfolk og en oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-registrerte skip. Dette vil sikre norsk maritim kompetanse og rederienes konkurransekraft. Det vil igjen kunne ha positive ringvirkninger for verft og utstyrsleverandører.

* Bygging av nytt fartøy til Kystverket.

Regjeringen vil starte bygging av nytt fartøy til Kystverket.

Les også

NHO med krisekrav til politikerne

Les også

– Marine Harvest er en av businessene jeg setter mest fokus på

Les også

Tekna-president: - Håper Aker Solutions vet hva de driver med

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Foreslår nytt kystvaktskip i kommende statsbudsjettet

 2. Maritim næring: – Vi trenger tiltak nå

 3. Betalt innhold

  Kystverket får nytt skip <br> – ikke kystvakten

 4. Hjelpepakke til maritim næring: 170 millioner til nytt forskningsfartøy

 5. Betalt innhold

  Verftsamarbeid skal sikre milliardkontraktar