Anklager Høyre-statsråd for stalinisme

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen går til frontalangrep på fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

FISKEFLOKE: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møter kraftig kritikk fra administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri. Hun svarer med å vise til at hun skal ivareta en hel nærings interesser, ikke interessene til ett selskap.
  • E24
Publisert: Publisert:

– Marine Harvest må passe seg for ikke å bli seg selv nok, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i VG fredag, etter at Marine Harvest-sjef Alf Helge Aarskog angrep den statlige avgiften sjømatselskapene er pålagt, for å finansiere Norges Sjømatråd.

– Det er oppsiktsvekkende at en Høyre-statsråd sier at Marine Harvest må passe seg. En fagminister kan ikke si noe slikt. Det eneste Marine Harvest sier, er at de mener det ikke lenger er behov for noen statlig pålagt avgift, fordi norsk laks og sjømat er blitt verdensledende og ikke lenger trenger slik statlig markedsføring, sier Lier Hansen.

– Stalinistiske virkemidler

– Det er enda mer oppsiktsvekkende at hun angriper Marine Harvest slik, fordi det i Høyres program står at de skal fjerne slike statlige avgifter. Det er altså ikke Marine Harvest og Norsk Industri, som må passe seg, det er statsråden, fordi hun er på ville veier. Jeg mener hun har underliggende motiver. Norges Sjømatråd gir 80 arbeidsplasser i Tromsø, hvor hun skal bli fylkesmann. Det er så mange små produsenter i Tromsø at hun tar hensyn til presset fra hjemmebane.

– Fordi hun skal bli fylkesmann?

– Ja, det ser ut som om hun posisjonerer seg for å begynne i fylkesmannsjobben og ikke evner å se det prinsipielle i at hun forsvarer en ordning hvor staten pålegger et selskap å finansiere markedsføring for andre selskaper. Jeg venter noen annet enn stalinistiske virkemidler fra en Høyre-statsråd: Jeg tror det nesten bare er Kinas avgiftsregime til egen ferrosilisium-bransje, som er igjen i resten av verden. Sammen med særavgiften norske sjømatbedrifter er pålagt, sier Lier-Hansen.

FORELDET: Direktør i Norsk industri, Stein Lier-Hansen, mener Norges Sjømatråd har utspilt sin rolle.

– På prinsipielle ville veier

Aspaker ble i fjor utnevnt til fylkesmann i Troms og skal tre inn i den stillingen når hun en gang går av som statsråd.

– Jeg sier ikke at Sjømatrådet ikke skal kunne fortsette sin virksomhet. Det kan de meget vel gjøre ved at sjømatselskapene frivillig betaler inn en avgift for felles markedsføring. Men at Staten skal pålegge selskapene å være med på en slik markedsføring, har gått ut på dato. Aspaker er på prinsipielle ville veier, sier han og legger til:

Skryter av kongefamilien

– Jeg synes også det er oppsiktsvekkende at statsråden anklager Marine Harvest for å kritisere det norske kongehusets rolle. Det har Marine Harvest aldri gjort, ei heller Norsk Industri. Kongehuset har gjort en utmerket jobb med å markedsføre norsk sjømat. Vi har god erfaring for at kongehuset gjør en fantastisk jobb for næringsfremme, også for næringer uten romslige budsjettet og påkostede arrangementer. Og det kan de fortsette med, først og fremst i regi av Innovasjon Norge, som er myndighetenes verktøy for å fremme norsk næringslivs interesser, også i utlandet.

Lier-Hansen og Aarskog har også kritisert Sjømatrådet for storslåtte middager.

Fiskeriministerens svar

Fiskeriministeren leverte et kort svar på kritikken på mail fredag kveld:

– Det står ingenting i Høyres program om at vi skal avvikle Sjømatrådet, svarer fiskeriministeren og legger til:

– Evalueringen og den påfølgende høringsrunden har vist at det er bred oppslutning om sjømatrådet fra næringen selv. Min jobb som fiskeriminister er å ivareta sjømatnæringens samlede interesser, ikke ett selskaps særbehov.

Hennes departement foreslår å differensiere avgiften, men hegner om Norges Sjømatråd.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Mener Sjømatrådet har for høy partyfaktor

  2. Ny fiskefeide splitter NHO

  3. Marine Harvest vil kutte i Norges sjømatråd

  4. Fire fiskegiganter ut mot Sandberg

  5. Vil jobbe med fisk om han blir «sivilist»