Sentralbanksjefen om inflasjonskampen: – Vi vil gjøre det som må til

Skyhøy prisvekst gjør at Norges Bank «blir satt på prøve». Sentralbanksjef Ida Wolden Bache lover å gjøre det som kreves for å kontroll på inflasjonen.

Publisert:

– Det er klart at den økonomiske utviklingen og da særlig utviklingen i prisveksten har blitt en helt annen enn det vi så for oss for et år siden, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

Torsdag holder hun sin første årstale i Norges Bank. Der vier hun mye plass til de galopperende prisene som har fått sentralbankene til å heve rentene kraftig.

Siden høsten 2021 har Norges Bank satt opp renten til 2,75 prosent fra null.

Men banken er likevel langt unna å nå sitt viktigste mål, nemlig å holde den årlige prisveksten på rundt to prosent (frem til 2018 var målet på 2,5 prosent).

Denne hodepinen er naturlig nok en sentralt tema i sentralbanksjefens første årstale.

Les også

Årstalen på 1-2-3

E24 møter Wolden Bache i Norges Banks lokaler.

– Vi blir satt på prøve når prisveksten stiger så raskt og er så klart over målet vårt, sier hun.

– Og vi vil gjøre det som må til for å få prisveksten tilbake til to prosent, sier sentralbanksjefen, og bruker dermed en lignende ordlyd som det tidligere ESB-sjef Mario Draghi ble kjent for under eurokrisen.

Les på E24+

I årstalen må Bache gravlegge et gammelt spøkelse

– Blitt truffet av uvanlige hendelser

Det har vært bred prisoppgang på strøm, drivstoff og mat. Norges Banks mål er at kjerneinflasjonen skal ligge på rundt to prosent, men i januar lå den på 6,4 prosent. Dette tallet er justert for endringer i energipriser og avgifter.

Les også

Prisveksten steg til overraskende 7 prosent i januar

– Når man ser utviklingen i inflasjonen i dag, burde Norges Bank og andre sentralbanker ha begynt på jobben med å heve renten tidligere?

– Jeg tror det store bildet er at vi de siste årene er blitt truffet av uvanlige hendelser, som både var vanskelige å forutse, men som det også var vanskelig å forutse virkningene av.

– Så er det sånn at hvis vi hadde visst for noen år siden akkurat det vi vet i dag, og visst det med sikkerhet, så er det alltid sånn at man kan tenke at man kunne gjort noe annet også i pengepolitikken, sier Wolden Bache.

Hun sier at Norges Bank begynte «med en normalisering av rentenivået i Norge høsten 2021, noe før mange andre sentralbanker».

– Det er lett å glemme at på det tidspunktet var det fortsatt stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien. Og økonomien ble jo også stengt etter det.

– Og så var det svært vanskelig om ikke umulig å forutse den kraftige økningen i energiprisene som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Men vi skal alltid lære av erfaringer, sier hun.

Ida Wolden Bache ble sentralbanksjef for et drøyt år siden.

Årets tale trekker også de historiske linjene tilbake til 1970-tallets pris- og rentesjokk, og erfaringene med at det kan bli kostbart å få ned igjen prisveksten hvis den først har festet seg på et høyt nivå.

Denne gangen er det to hendelser som vekker prisveksten «til live» igjen etter mange år med «lav og stabil inflasjon», nemlig pandemien og Russlands invasjon av Ukraina, påpeker Bache i talen.

Vil hindre at prishopp smitter

– Dere har vel aldri vært lenger unna målet. Hva kan du egentlig gjøre her?

– Som vi peker på i talen så setter vi jo opp renten for å få prisveksten ned.

– Og selv om det er slik at mye av den prisveksten vi ser nå skyldes økte energipriser og økte priser på importerte innsatsvarer, så kan vi ved å dempe etterspørselen motvirke at prisøkningene på disse varene smitter over i prisene på andre varer og tjenester, sier Wolden Bache.

Les også

Svakeste krone på over to år: – Risiko for ytterligere svekkelse

Hun trekker også frem rentens effekt på prisveksten gjennom kronekursen.

– Og så er vi også opptatt av å understreke at pengepolitikken også påvirker kronekursen, og at dersom vi hadde satt opp renten vesentlig mindre enn det andre land gjør, så kunne vi risikert å få en enda svakere krone, som igjen ville løftet prisveksten.

Høyere renter skal i teorien dempe aktiviteten i økonomien og stagge prisoppgangen. I teorien skal også høyere rente gi sterkere krone, men i det siste har ikke dette skjedd, og kronen er uvanlig svak.

SKAL DEMPE PRISVEKSTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I Sverige har Riksbanken advart mot at den svake svenske kronen kan skape problemer med å nå inflasjonsmålet.

– Er det noe du også ser?

– Jeg kommer ikke med noen advarsel om det i dagens tale, men jeg peker på at kronekursen i en liten, åpen økonomi er et av flere forhold som påvirker utsiktene for prisveksten. Vi følger naturligvis med på utviklingen i kronen, sier Wolden Bache.

Les også

Sverige får høyere rente enn Norge for første gang siden 2005

Sentralbanksjefen sier at det ikke bare er økte energipriser og økte priser på importerte innsatsvarer som har løftet inflasjonen.

– Den har også sammenheng med at vi har lite ledig kapasitet i økonomien, mange bedrifter har rapportert om knapphet på arbeidskraft, og vi har sett at lønnsveksten i fjor steg til det høyeste siden 2008, sier hun.

– Og høy etterspørsel kan også gjør det lettere for bedriftene å velte økte kostnader over i prisene. Så det er et sammensatt bilde, og det vi har i dag er en bredt basert prisvekst, sier sentralbanksjefen.

Publisert: