Høyesterett gir Trump grønt lys til å bygge mur

USAs høyesterett gir president Donald Trump grønt lys til å bruke av Pentagons penger til å bygge mur mot Mexico.

Publisert: Publisert:

Med fem mot fire stemmer opphevet de ni høyesterettsdommerne en kjennelse i to domstoler i California som hindret Trump i å ta 2,5 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge 16 mil grensemur.

Trumps advokater tok saken til høyesterett og argumenterte med at det hastet med en kjennelse innen 30. september. Da er budsjettåret omme, og pengene ville ikke lenger være tilgjengelig.

De fem konservative dommerne mente at miljøorganisasjonene som var blant dem som hadde gått til sak mot bruken av pengene til en mur i California, ikke hadde rett til å saksøke.

Kjennelsen betyr at Trump-administrasjonen kan begynne å hente pengene og starte arbeidet med muren. Fire kontrakter for bygging er allerede inngått.

Les på E24+

Bloomberg-kommentar: Trump blir enda farligere når han mislykkes

– Omgåelse av Kongressen

Domstolene i California mente at Trump ikke hadde lov til å kanalisere penger fra forsvarsbudsjettet til muren siden det ville være en omgåelse av Kongressens grunnlovsfestede myndighet til å bevilge penger.

Representantenes hus hadde spesifikt avvist å la pengene fra Pentagon gå til bygging av en mur.

– Grunnloven gir Kongressen myndigheten til å bevilge. Det er Kongressen som bestemmer hvordan skattebetalernes penger skal brukes, het det i kjennelsen til den føderale ankedomstolen i San Francisco 3. juli.

Les også

Dommer stanser bruk av penger til Trumps mur

Nedstengningen

Striden har sin bakgrunn i den 35 dager lange nedstengningen av deler av den statlige administrasjonen ved årsskiftet.

Den såkalte «shutdownen» endte i februar da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge. Han ville ha 5,7 milliarder dollar til muren.

Straks avtalen var undertegnet, erklærte Trump nasjonal sikkerhetskrise langs grensen, noe han sa ga ham myndighet til å ta pengene han trengte fra andre deler av statsbudsjettet.

Publisert: