Vil tette hull som kan gi mye lavere formuesskatt

FORMUESFALL: Laksearving Gustav Magnar Witzøe reduserte ligningsformuen med ti milliarder kroner på to år, som følge av omorganisering i konsernet. Nå kan «hullet» i skatteloven bli endret.
 • André Haugen
Publisert:

13. desember skal Stortinget stemme over en endring i skattereglene som kan føre til at det blir slutt på en mye lavere ligningsformue ved å opprette nye aksjeselskaper.

Ifølge Dagens Næringsliv har flere milliardærarvinger nytt godt av praksisen som nå kan bli endret. Laksearving Gustav Magnar Witzøe reduserte formuen med ti milliarder på to år etter omorganisering i konsernet, noe som har bidratt til at han har spart 166 millioner kroner i skatt i den samme perioden.

På samme måte sparte Ferd-arvingene Katharina og Alexandra Andresen nesten 100 millioner i skatt da den samlede ligningsformuen deres ble redusert med rundt 11 milliarder fra 2017 til 2018, ifølge avisen.

Hovedregelen i formuesskatten er at skattepliktig formue skal verdsettes til omsetningsverdien 1. januar det året skatten blir fastsatt.

Men i dag verdsettes ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper i stedet til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

– Denne adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer basert på aksjekapital og overkurs har gitt rom for uønskede tilpasninger som kan redusere formuesskattegrunnlaget betydelig, skriver Finansdepartementet i forslaget.

Nå vil regjeringen oppheve denne særskilte verdsettelsesregelen, og at endringene trer i kraft med virkning fra skatteåret 2019.

– Det anslås at forslagene vil øke statens inntekter med 350 millioner kroner påløpt i 2019 og 100 millioner kroner påløpt i 2020, skriver Finansdepartementet.

– Dette er en del av et større arbeid med å tette hull i skattesystemet, med mål om å gjøre det mer treffsikkert og oversiktlig (for abonnenter)Les forslaget til endringer
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Alexandra Andresen
 2. Gustav Magnar Witzøe
 3. Finansdepartementet
 4. Formuesskatt
 5. Katharina Andresen
 6. Regjeringen

Flere artikler

 1. Gustav Magnar Witzøe økte formuen med 19 milliarder i 2019

 2. Kjell Inge Røkke tar tilbake tronen som Norges rikeste

 3. Laksemilliardær Gustav Witzøe knallhardt ut mot formuesskatt

 4. Gustav Magnar Witzøe er Norges rikeste - rykker forbi Røkke

 5. Disse tjente mest i 2019