ESA godkjenner garantistøtteordning på 50 milliarder

Garantilåneordningen skal hjelpe små og mellomstore bedrifter gjennom coronakrisen.

Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg.
Publisert:

Støtteordningen for små og mellomstore bedrifter godkjennes av ESA, kommer det frem i en pressemelding fra EFTAs overvåkningsorgan torsdag ettermiddag.

«Mange av disse selskapene rammes av en akutt mangel på likviditet på grunn av de økonomiske virkningene av COVID-19 pandemien. De må betale sine faste kostnader, men har få eller ingen inntekter.»

Finansminister Jan Tore Sanner opplyser at regelverket for den nå godkjente ordningen fastsettes fredag.

– Jeg er svært fornøyd med at ESA har behandlet denne saken så raskt. Alt ligger nå til rette for at ordningen kan iverksettes så snart loven er sanksjonert i statsråd i morgen. De nærmere reglene for ordningen fastsettes i forskrift på fredag, skriver Sanner i en uttalelse til E24.

Garantistøtteordningen utgjør 50 av de 100 milliarder kronene i den første krisepakken, som ble lagt frem av Sanner og statsminister Erna Solberg søndag 15. mars.

– Det kommer ordninger

Én låneordning skal gjelde for små og mellomstore bedrifter, mens den andre er rettet mot de største selskapene.

– Alle de som i morgen vurderer hvordan bedriften skal gå videre hvilke permitteringer som kommer på bordet skal vite at det kommer nye ordninger som gjør at banker lettere kan låne ut penger til bedrifter som har mistet store deler av inntektene sine, sa Solberg den gangen.

– Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden, sa Sanner.

«Norske myndigheter vil gjennom ordningen stille offentlige garantier for investerings- og arbeidskapitallån som kredittinstitusjoner yter til [små og mellomstore bedrifter] for å dekke et umiddelbart likviditetsbehov. Det totale lånebeløpet som vil bli dekket gjennom disse garantiene, kan være opptil 50 milliarder kroner», heter det i torsdagens pressemelding.

280 milliarder

Senere har Finansdepartementet anslått at de økonomiske tiltakene mot coronaviruset vil koste 280 milliarder kroner.

Ifølge regjeringen vil tiltakene fordele seg slik:

  • Statsbudsjettet får økt utgiftene med 110 milliarder kroner (65 milliarder kroner i økonomiske tiltak og 45 milliarder kroner i økte utgifter for staten, blant annet til permitterte og sykmeldte)
  • Utsatt innbetaling av skatt sparer bedriftene for rundt 120 milliarder kroner som de enn så lenge kan bruke til å dekke andre utgifter og holde det gående
  • Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er på 50 milliarder kroner (regjeringen setter også av 50 milliarder til Statens obligasjonsfond, men disse skal lånes ut til bedrifter og betales tilbake)
COVID-19-pandemien: ESA godkjenner norsk garantistøtteordning for små og mellomstore bedrifter
Les også

Regjeringen varsler krisepakke på minst 100 milliarder

Les også

Regjeringen varsler full brems som følge av virusutbruddet

Publisert:
Gå til e24.no