Antall arbeidsledige falt i juli

Antallet som hadde registrert seg som arbeidsledige hos Nav falt i juli, men det totale antall arbeidsledige økte i mai.

MINDRE Å GJØRE: De Nav-ansatte som håndterer nye arbeidsledige har fått mindre å gjøre det siste året.
Publisert:

Ifølge Nav var det 500 færre helt arbeidsledige i juli.

Men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) økte ledigheten med 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent i mai.

Fredag klokken 10.00 ble det offentliggjort to statistikker for utviklingen i arbeidsledigheten i Norge.

Navs statistikk viser at det ble 500 færre helt arbeidsledige i juli. Inkludert arbeidssøkere på tiltak var nedgangen 200.

SSBs statistikk viste imidlertid at arbeidsledigheten gjorde et hopp på 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent i mai.

Det tilsier, ifølge SSB, at det var 131.000 arbeidsledige i mai.

Nav-statistikken forteller at det var registrert 87.700 helt arbeidsledige i juli. Inkludert personer på arbeidsmarkedstiltak var antallet 96.600 personer.

(se forklaring om forskjellene i statistikkene nederst i saken)

Les også

220 millioner i krisepakke til RogalandNav-direktør ser bedring

Selv om det var en nedgang på 200 fra juni, er antallet likevel 6.600 høyere enn i juli i fjor.

Men arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav gir likevel et relativt optimistisk bilde av utviklingen i arbeidsmarkedet.

– De siste månedene har det vært en nedgang i tallet på helt arbeidsledige. Det skyldes at flere arbeidssøkere har start på tiltak, men også at det er færre nye arbeidssøkere nå enn for noen måneder siden, sier hun i en pressemelding.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet den siste tiden har dermed vært bedre enn vi ventet, legger hun til.

Dette bildet forstyrres imidlertid at SSBs undersøkelse.

Den forteller nemlig at det var et betydelig fall i antall sysselsatte personer i mai. Sysselsettingen gikk, ifølge SSBs undersøkelse, ned med hele 19.000 personer til 2,64 millioner.

Ifølge pressemeldingen fra Nav har antallet arbeidsledige som har vært på jakt etter arbeid i mindre enn fire uker 11 høyere i juli i år enn i juli i fjor. Det er altså færre mennesker som kommer Nav for å registrere seg som arbeidsledig i år enn i fjor.

At summen av ledige likevel ikke går ned har sin bakgrunn i at antallet som har vært ledige i et halvt år eller lenger har økt tilsvarende.

Forskjellige statistikker

Statistikkene fra Nav og fra SSB er svært forskjellige og kan til tider vise forskjellig utvikling.

Den største forskjellen består i at Nav-statistikken er en oppsummering av arbeidsledige som faktisk har meldt seg som arbeidssøkende ved sitt Nav-kontor.

SSB-undersøkelsen er en spørreundersøkelse hvor SSB forsøker å avdekke hvor mange som faktisk er arbeidsledige.

Forskjellen kan være betydelig. For mange som ikke har opparbeidet seg en rett til dagpenger (arbeidsledighetstrygd) kan det fremstå som uhensiktsmessig å melde seg til Nav.

Ifølge en artikkel fra SSB i april fanget SSBs statistikker i årets tre første måneder opp hele 64.000 personer som er definert arbeidsledige, men som ikke hadde registrert seg hos Nav.

Les også

Renterådet ser tegn til at oljebremsen avtar: – Jeg klyper meg i armen

Ikke alle ledige hos Nav

Dette kan for eksempel gjelde nyutdannede som selv søker etter jobber og som ikke har noen økonomisk grunn til å melde seg hos Nav.

Historisk sett vil det i tider med svakt arbeidsmarked vi arbeidsledige i denne gruppen stige raskere enn i resten av befolkningen.

Dette er en av grunnen til at SSBs undersøkelse har en tendens til å raskere fange opp endringer i arbeidsmarkedet. Altså har SSBs ledighet en tendens til å stige raskere enn Nav-ledigheten, og motsatt.

SSBs statistikk er i tillegg en utvalgsmåling hvor SSB spør et utvalg av befolkningen. Det gir statistiske feilkilder som kan være en forklaring på at SSBs ledighetsundersøkelse har en tendens til å svinge mye fra måned til måned.

Les også

37.000 stillingskutt på to år i oljebransjen

Les også

Industriproduksjonen fortsetter å øke

Les også

Oljegründer om oljebremsen: – Det har ikke vært dårlige tider

Publisert:

Her kan du lese mer om