Solberg punkterer forslag om velferdskutt

De borgerlige ungdomspartiene krever kutt i sykelønn og velferdsytelser. Statsministeren og finansministeren sier blankt nei.

SER RESULTATER AV ET INKLUDERENDE ARBEIDLIV: Erna Solberg mener også at karensdager, dager uten lønn ved sykdom, er et dårlig tiltak.
Publisert: Publisert:

Venstre vedtok i april at satsene i sykelønna bør kuttes. Fremskrittspartiets landsmøte ba sist helg om en offentlig utredning av velferdsstatens bærekraft. Nå er det Høyres tur.

Et resolusjonsforslag fra Unge Høyre tar til orde for kutt i sykelønn, innføring av tre karensdager og fjerning av AFP-ordningen. Forslagene skytes ettertrykkelig ned av statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– I valgkampen sa vi tydelig ifra om at vi ikke skulle gjøre endringer i sykelønnsordningen. Det holder vi fast ved, sier hun til NTB.

Skryter av IA-avtalen

Ved inngangen til landsmøtet på Gardermoen er Solberg svært klar på at andre metoder enn de Unge Høyre foreskriver må til for å få sykefraværet ned.

– Vi ser faktisk at avtalen om et inkluderende arbeidsliv gir resultater. Særlig industrien har fått til resultater ved å jobbe på en måte som gjør at den klarer å inkludere flere, sier hun.

På spørsmål om hun deler virkelighetsbeskrivelsen fra de borgerlige ungdomspolitikerne som mener velferdsstaten er truet, svarer hun at det ikke er sykelønnen som er hovedproblemet.

– Den viktigste utfordringen er at mange havner utenfor arbeidslivet, ofte som en konsekvens av at de ikke blir møtt med aktive tiltak. Jeg tror ikke du løser dette ved å innføre karensdager, sier Solberg.

– Dårlig tiltak

Statsministeren stempler karensdager, dager uten lønn ved sykdom, som et dårlig tiltak og viser til at Høyre sluttet å mene dette for 20 år siden

– Selv da vi var for å gjøre endringer i sykelønnsordningen, hadde vi parkert kravet om karensdager for lenge siden, sier hun.

I stedet ønsker regjeringen å gi personer som står utenfor arbeidslivet en ny sjanse, ved kompetanseheving eller annen oppfølging.

– Dette går rett inn i det jeg sa i nyttårstalen om hull i CV-en – at det er vanskelig for en person som i perioder har vært ute av arbeidslivet å få en jobb. Det er dette vi må bekjempe. Vi får ikke flere tilbake i jobb ved å kutte i sykelønnsordningen, sier Solberg.

Utredning

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er øyensynlig fullt på linje med Solberg i disse spørsmålene, selv om partiet hennes i en resolusjon sist helg slo fast at velferdsstaten er omfangsrik og ikke bærekraftig.

Uttalelsen nevner en rekke konkrete muligheter for kutt i velferdsytelser, som karensdager, redusert sykelønn og høyere pensjonsalder.

– Resolusjonen ber oss om å utrede disse spørsmålene, den konkluderer ikke. Fremskrittspartiet har ikke endret politikk. Vi har ikke åpnet for endringer i sykelønnsordningen, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen regner med en ny landsmøtebehandling av spørsmålene når den offentlige utredningen eventuelt foreligger.

– Den kan utmerket godt ende opp med forsterkede argumenter for ikke å gjøre endringer, understreker hun.

Publisert: