SSB: Veksten i norsk økonomi vil bli mye svakere

Oljebremsen vil sakke farten på norsk økonomi, viser fersk rapport.

FERSKE ANSLAG: SSB publiserte torsdag sin konjunkturrapport. Den inneholder oppdaterte anslag for norsk økonomi.
Publisert:

Norsk økonomi vil svekkes, konstaterer Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin ferske konjunkturrapport, publisert torsdag formiddag.

«Veksten gjennom 2014 har vært mye påvirket av naturgitte forhold, men den underliggende veksten har vært ganske jevn og nær trendveksten i fastlandsøkonomien. Fremover vil imidlertid veksten trolig bli mye svakere», heter det i rapporten.

SSB tror at «den klare konjunkturforverringen vil føre til at styringsrenten ganske raskt blir satt ned med 0,5 prosentpoeng».

Styringsrenten er nå på 1,5 prosent.

Her er de viktigste punktene fra rapporten:

  • BNP-veksten i Fastlands-Norge ventes å være på bare 1,0 prosent i 2015
  • Nedjusterer anslagene for oljeinvesteringer de tre neste årene kraftig
  • Mener boligprisene vil falle
  • Tror oljeprisen vil stige
  • Tror kronefall vil «redde» norsk økonomi
  • Tror Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent
Les også

SSB spår lavere oljeinvesteringer i år

Kraftig, men kortvarig nedgang

Dette er SSBs første rapport etter det kraftige oljeprisfallet de siste månedene.

Oljeprisen har siden juni falt rundt 45 dollar fatet, og et fat nordsjøolje (brent spot) ligger torsdag på rundt 70 dollar.

«Etter to år med en ganske konjunkturnøytral utvikling i fastlandsøkonomien vil vi nå oppleve en kraftig, men trolig kortvarig, konjunkturnedgang», heter det i rapporten.

SSB venter imidlertid at færre negative oljeimpulser og økt vekst i utlandet vil gi økt vekst i fastlandsøkonomien i 2016 og 2017.

Lavere oljeinvesteringer

«Kraftig nedgang i oljeprisen gjennom denne høsten vil forsterke fallet i petroleumsinvesteringer», heter det i rapporten.

Torsdag nedjusterte SSB anslaget for oljeinvesteringene neste år fra en nedgang på 7,5 prosent til en nedgang på hele 12,8 prosent.

Også anslaget for 2016 er nedjustert. Mens SSB tidligere trodde på en oppgang på 6,8 prosent tror de nå på en nedgang på hele 7,2 prosent.

«Sammenlignet med første halvdel av 2014 medfører dette et betydelig bortfall av vekstimpulser» skriver SSB i rapporten.

Les også

Tror oljeprisen først vil stige til 80 dollar i 2017

2014 er for øvrig et rekordår, med investeringer på 218,6 milliarder kroner. Oljeinvesteringene har aldri vært høyere, etter en årlig vekst på rundt 15 prosent de siste tre årene.

– Når det gjelder oljeinvesteringer, var det omtrent som ventet og bekrefter fallet man vil få i neste år sammenlignet med inneværende år. Samtidig ble inneværende års anslag nedjustert, så alt i alt ser bildet svakere ut for oljeinvesteringene, sier Knut Magnussen i DNB Markets i en kommentar.

– Som følge av at oljeprisene har falt så mye, tilsier det at investeringene bare faller ytterligere.

Svak krone

Kronen har svekket seg kraftig mot euro og dollar de siste månedene, som følge av det kraftige fallet i oljeprisen.

Les også

SSB spår boligprisfall

«Dermed kommer inflasjonen til å øke neste år, men svekkelsen innebærer også en ny runde med bedring av konkurranseevnen. Etter hvert vil også reduksjonen i oljepris stimulere veksten i norske eksportmarkeder, og norsk eksport vil ta seg opp», heter det i rapporten.

Les også:

I morgen får du vite hvordan SSB tror du rammes av oljeprisfalletTror Olsen kutter renten – to gangerKutt i oljebransjen: – Alle går rundt og snakker om hvem som blir den neste

Publisert: