Endring av konsesjonsplikt kan true jordbruket i Rogaland

Rogaland står i fare for å miste 1.100 landbrukseiendommer dersom om arealgrensen for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar til 35 dekar, slik landbruksministeren foreslår.

FÆRRE EIENDOMMER: Mer enn tusen jordbrukseiendommer står i fare dersom arealgrensen utvides.
Publisert:

Dersom lovendingen som omfatter fulldyrket og overflatedyrket jord, vedtas, vil det føre til at eiere av 272 landbrukseiendommer kan bestemme hva eiendommene skal brukes til. Ytterligere 800 vil blir fritatt for boplikten, skriver NRK. Det er landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) som har lagt fram forslaget.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at gårdsbruk blir til hytter.

– Dette er dramatisk og svært urovekkende. Vi ønsker jo at landbruksarealer skal brukes til å produsere mat, sier leder for Bondelaget i Rogaland, Ola Andreas Byrkjedal, til NRK.

Landbruksdepartementet skriver i høringsbrevet at endringene vil føre til færre konsesjons- og delingssøknader. Private parter vil bruke mindre tid på søknader, og det frigjøres ressurser i offentlig forvaltning. Høringsfristen er satt til 26. september.

Antallet jordbruk som rammes av vedtaket er regnet ut av Fylkesmannen i Rogaland og ble først omtalt av Nationen.

Les også

Vestlandsbedrifter vegrer seg for å investere

Les også

Erkjenner nederlag om konsesjonsloven

Les også

Nav Rogaland: Alvoret har gått opp for folk

Publisert: