Analytikere tror på uendret rente fra Norges Bank

Norges Bank har signalisert at styringsrenten skal enda lenger ned mot null i år. Men analytikere tror ikke på endring i torsdagens rentemøte.

ENDRER IKKE RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen har to ganger proklamert at styringsrenten skal holdes på 0,5 prosent, senest 12. mai i år. Analytikere NTB har snakket med er samstemte i at det ikke blir kutt når Olsen torsdag igjen redegjør om Hovedstyrets rentebeslutning.
Publisert: Publisert:

Da kommer svaret på om analytikerne NTB har snakket med får rett når de samstemmig tror at styringsrenta blir stående på 0,5 prosent. Da legger sentralbanksjef Øystein Olsen fram en ny pengepolitisk rapport og kunngjør samtidig rentebeslutningen fra Hovedstyret.

Som forventet

– Vi tror ikke at Norges Bank kommer til å gjøre noe på dette møtet. Vi tror også det er mest sannsynlig at det heller ikke kommer noen endringer i deres signaler om framtidig rentesetting, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til NTB.

Han legger vekt på at utviklingen i norsk økonomi har vært omtrent som Norges Bank forventet siden forrige pengepolitiske rapport i mars. Her sa Norges Bank at det er 100 prosent sannsynlig at styringsrenta går ned til 0,25 prosent i løpet av året, og 20 prosent sannsynlig at den går videre ned mot null.

DNB tror det vil komme et rentekutt på mellom et kvart og et halvt prosentpoeng, men at det kommer i september.

Svak krone

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er enig i at septembermøtet er det mest aktuelle tidspunktet for neste rentekutt. Han mener det er riktig av Norges Bank å være tilbakeholdne.

Les også

Banktopper får kritikk for «Ferrari-safari»

– Det er fornuftig nå å gå veldig gradvis fram. Det viktige for norsk økonomi er å holde krona relativt svak. Det hjelper den omstillingen vi er inne i. Siden krona er relativt svak er det ikke behov for å kutte renta nå. Det er bedre å se an utviklingen. Det går ikke så galt i Norge som man kunne frykte, sier Bruce til NTB.

– Bør kutte

Tidligere seniorøkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork, tror heller ikke at det blir kunngjort rentekutt torsdag. Men i motsetning til ekspertene i Nordea og DNB er den nå uavhengige analytikeren uenig i at det er riktig å holde tilbake. Hans vurdering er at de fleste faktorene som skal påvirke renta nå, peker mot kutt.

– Det eneste unntaket er at vi fikk et mer ekspansivt budsjett enn det Norges Bank så for seg i mars. Jeg tror at det vil bli deres viktigste grunn til å la være å gjøre noe med renta nå, sier Mork.

Les også

Sveriges sentralbanksjef: – Vi forsøker å hindre en katastrofe

Høye kostnader

Han peker på at kostnadsnivået ligger betydelig over våre viktigste konkurrentland og mener det er behov for å oppmuntre til videre svekkelse av krona gjennom et nytt rentekutt.

I den pengepolitiske rapporten som Norges Bank la fram i mars, ble det antydet at man ville gå mer forsiktig fram og la det gå lengre tid mellom rentekutt. En annen begrunnelse for å trå forsiktig er at man er usikker på hvordan rentekutt vil virke ved så lave renter.

– Jeg mener det er feil resonnert. Når det er usikkert hvor mye rentekutt virker, burde de ta desto mere i. De har ikke mye å gå på, og burde i alle fall utnytte det rommet de har, sier Mork.

Eric Bruce i Nordea peker på at rentekuttene får mindre og mindre effekt når vi nærmer oss nullrente. Bankene vil ikke sette ned renta selv om sentralbankens styringsrente blir negativ.

– Det er i land hvor man har vært veldig opptatt av å svekke valutaen at sentralbankene har gått for negativ rente. Negativ rente kan være et virkemiddel hvis krona av en eller annen grunn skulle bli veldig sterk. Men jeg tror ikke vi kommer dit, sier Bruce.

Les også

Dansk sentralbanksjef er forberedt på nye valutarystelser

Les også

Ti hendelser som formet Norges Bank

Les også

Oljefondet med store investeringer i spillselskaper

Publisert:

Her kan du lese mer om