Nedgang i Nav-ledigheten: 1.000 færre ledige

Antallet som hadde registrert seg som arbeidsledige hos Nav falt i august. Vi har det verste bak oss i norsk økonomi, mener sjeføkonom.

Publisert:

Ifølge Nav var det 1.000 færre helt arbeidsledige i august. Dette er tredje måned på rad at antallet helt ledige går ned, og ledigheten har dermed ikke vært lavere siden august i fjor.

Ved utgangen av august var det registrert 84.700 helt arbeidsledige hos NAV. Dette er uendret sammenlignet med august i fjor.

Arbeidsledigheten tilsvarer dermed 3,1 prosent, det samme som i august i fjor.

Analytikere forventet at ledighetsraten ville falle til 3,1 prosent i august fra 3,2 prosent i juli.

Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane er fylkene som har opplevd størst nedgang i ledigheten, med nedgang på henholdsvis 22 og 19 prosent. Rogaland og Hordaland har hatt størst økning i ledigheten.

– Vi har det verste bak oss

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, sier dette er nok et tegn på at norsk økonomi er over kneika.

– Dette er enda en vitnesbyrd at vi har det verste bak oss i norsk økonomi. Veksten i økonomien er fortsatt ikke kraftig, men utviklingen viser at arbeidsmarkedet takler veldig bra det som pågår, sier han.

Han mener NAV-tallene viser et gap til mellom Norges Banks egne prognoser.

– Når vi sesongjusterer ledigheten, er vi nede på 3,0 prosent, mens Norges Bank hadde en ledighetsrate på 3,25 prosent. Det er sjeldent at vi ser så store avvik, sier Olsen, som påpeker at tallene modereres noe av at flere arbeidssøkere har gått over til tiltak.

Nordea Markets mener det nå er svært lite som tyder på at sentralbanksjef Øystein Olsen skal sette ned styringsrenten på denne månedens rentemøte, og mener spenningen knytter seg til hvorvidt sentralbanken vil kommunisere sannsynligheten for senere rentekutt.

– Måten de fremstiller det på vil slå ut på kronekursen. Dersom de kommuniserer at det trolig ikke blir flere rentekutt, vil det gjøre at kronen styrker seg mot euroen, mener Olsen.

Høyest arbeidsledighet i oljefylke

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,5 prosent og i Aust-Agder med 3,9 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med 1,6 prosent og 1,9 prosent.

Arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Sigrun Vågeng, peker på at hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg.

– Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst, skriver Vågeng i en pressemelding.

Arbeidsledigheten falt mest i Aust-Agder og Finnmark i august. Det var kun Sør-Trøndelag som hadde en liten økning i ledigheten.

Bygge- og anleggsyrker og butikk- og salgsarbeid var yrkesgruppene hvor ledigheten falt mest i august.

Flere lærere i jobb

Arbeidsledigheten har falt mest innen undervisningsyrker det siste året, med en nedgang på 17 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag har arbeidsledigheten økt med 28 prosent i samme periode.

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med 1,0 og 1,2 prosent.

Langtidsarbeidsledigheten øker

De siste månedene har antallet nye arbeidsledige falt. Samtidig øker nå antallet ledige som har gått arbeidsledige i mer enn et halvt år. Størst er økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere imellom 52 og 77 uker, med en økning på 18 prosent.

Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland at det er en stor økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år.

Publisert:

Her kan du lese mer om