Skatteforlik uten SV

SV bryter ut av forhandlingene om et skatteforlik på Stortinget. Partiets finanspolitiske talsmann Snorre Valen mener fordelingsprofilen er for svak.

SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen.
Publisert:

– Vi må løse ulikhetskrisen, bekjempe skatteflukt og skatteparadiser og sørge for å stabilisere boligmarkedet. Det er altfor stor avstand mellom mandatet jeg har fra SVs gruppe og viljen de øvrige partiene har til å ta tak i disse tre tingene, sier Valen til NTB.

De øvrige partiene fortsetter forhandlingene, som er kraftig forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen.

– Bredt forlik

Saksordfører for skattereformen som regjeringen la fram i høst, er Høyres Siri Meling. Hun sier det er en «fair sak» at SV trer ut av forhandlingene.

– Vi hadde håpet å skape en bredest mulig enighet, men vi må ha respekt for at SV velger å forlate forhandlingsbordet når de opplever at spriket blir for stort mellom egen politikk og det partiet kan regne med å oppnå, sier hun.

På spørsmål om flere partier kan komme til å trekke seg ut, svarer hun at «ingenting er avgjort før alt er avgjort».

– Vi har fortsatt et ønske om et bredest mulig forlik, men om vi skulle komme i mål med et mindre bredt forlik, så får vi ta det ad notam, sier hun.

Utsatt

Finanskomiteen på Stortinget utsatte tidligere denne måneden behandlingen av regjeringens forslag til skattereform. Opprinnelig skulle komiteen ha avgitt innstilling innen 1. mars. Avgivelsen ble så utsatt til 12. april, før den nå altså er skjøvet ytterligere ut i tid.

Konsekvensen blir at skattemeldingen ikke vil bli behandlet i stortingssalen som forutsatt 28. april. Dato for avgivelse i komiteen er nå 10. mai, mens debatten i stortingssalen er berammet til 31. mai.

Det synes å være flertall for å justere ned satsen for selskapsskatt og personskatt til 23 prosent, mens diskusjonen om eierskatt, herunder formuesskatt og utbytteskatt, ennå ikke er sluttført. I tillegg tar det tid å beregne hva de ulike skatteendringene vil skape av konsekvenser for bedrifter, privatpersoner og offentlige budsjetter.

Publisert: