SSB: Arbeidsledigheten litt ned i 2017

Den økonomiske veksten for Fastlands-Norge nedjusteres for nesten samtlige år frem til og med 2019. – Vi legger til grunn et nytt kutt i styringsrenta til høsten, sier SSB-forsker.

MER PESSIMISTISKE: Kort oppsummert mener SSB at norsk økonomi går bedre tider i møte fra og med neste år, men har likevel blitt mer pessimistiske enn de var for bare tre måneder siden.
Publisert:

– Vi legger til grunn et nytt kutt i styringsrenten til høsten. Når vi kommer frem til 2019 legger vi til grunn en forsiktig økning, sier forsker Torbjørn Eika i SSB til E24 rett etter presentasjonen av SSBs prognoser for norsk økonomi frem til og med 2019.

Styringsrenten er rekordlav og SSB venter at Norges Bank setter den ned med ytterligere 0,25 prosentpoeng høsten 2016.

Typiske boliglånsrenter kan da komme ned fra 3,2 prosent som årsgjennomsnitt i 2015 til knappe 2,5 prosent i 2017 og 2018, fremgår det av rapporten fra SSB.

Det betyr at nordmenn kan se at boliglånet sitt blir opp mot 0,7 prosentpoeng billigere.

Ser svakere vekst i fastlandsøkonomien

I rapporten «Økonomiske analyser» går det frem at den økonomiske veksten i Norge i vil bli vesentlig svakere enn det de tidligere har sett for seg.

Anslaget for den økonomiske veksten i år, målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge, justeres ned til 0,9 prosent.

FORSKER: – Vi tror at arbeidsledigheten ikke kommer noe særlig over nivået vi har i dag , og at konjunkturoppgangen i 2017 vil bidra til å trekke arbeidsledigheten ned, sier Torbjørn Eika i SSB til E24.

I forrige rapport fra mars var prognosen en økonomisk vekst i 2016 på 1,4 prosent.

Altså reduserer SSB anslaget for den økonomiske veksten i Fastlands-Norge med 0,5 prosentpoeng.

Og det stopper ikke der.

For årene 2017 til 2019 spår SSB nå en økonomisk vekst for Fastlands-Norge som er lavere eller lik de forrige anslagene i mars:

  • For 2017 reduseres veksten til 2,1 prosent, ned fra 2,3 prosent.
  • For 2018 ventes veksten å lande på 2,4 prosent, det samme nivået som i mars.
  • For 2019 ventes veksten bli 2,3 prosent, ned fra 2,4 prosent.

Men selv om SSB nedjusterer anslagene sine, er det ikke dermed sagt at ikke det blir et oppsving i norsk økonomi:

– Vi har syv kvartaler med konjunkturnedgang bak oss. Vi regner med at det blir en bedring fremover og i 2017 kan dette slå ut i en svak konjunkturoppgang, sier Eika.

Mener vi er på en ledighetstopp

I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og SSB regner altså med enda litt lavere vekst i år før det snur.

Arbeidsledigheten steg markert fra våren 2014 til høsten 2015, og de siste AKU-tallene for arbeidsledigheten viser en ledighetsrate på 4,7 prosent.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems.

Les også

Ledighetstiltak sentralt i budsjettinnspurt

SSB mener toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av inneværende år – med et årsgjennomsnitt på nettopp 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi tror at ledigheten ikke kommer noe særlig over nivået vi har i dag og at konjunkturoppgangen i 2017 vil bidra til å trekke arbeidsledigheten ned, sier Eika til E24.

Mindre oljeinvesteringer enn anslått i mars

Aktiviteten knyttet til petroleumsnæringen hjemme og ute har utgjort, og utgjør fremdeles, en betydelig del av den markedsrettede delen av norsk økonomi.

Les også

Kraftige advarsler mot oljedop

Oljenedturen og spesielt det kraftige fallet i oljeinvesteringer, gir dermed betydelige negative impulser mot nær sagt alle næringer og over hele landet.

I første kvartal falt oljeinvesteringene med seks prosent, og er dermed 32 prosent lavere enn toppen i 2013.

Men skal vi tro SSB-forskeren er det ikke altfor lenge til det verste er over.

– Stigende oljepris og kostnadsreduksjoner hos oljeselskapene bidrar til omslag i investeringene, sier Eika til E24.

Likevel nedjusterer SSB veksten i oljeinvesteringene i både 2016, 2017 og 2018, sammenlignet med hva de spådde i mars.

  • For 2016 oppjusteres fallet i oljeinvesteringene fra 13,5 til 16,2 prosent.
  • For 2017 ventes et fall på 4,2 prosent, mot tidligere anslåtte 3,2 prosent.
  • I 2018 ventes det en økning i investeringene på 1,5 prosent, mot tidligere anslåtte 1,8 prosent.
Les også

— Behovet for rentekutt er blitt mindre

Les også

Enige om nye millioner til sørvestlandet

Les også

Forbrukertilliten på sitt høyeste på et år

Publisert:
Gå til e24.no