E24s ekspertråd: Ikke kutt renten nå, Olsen

Tvert om, mener noen av E24s eksperter: Sentralbanken bør varsle høyere rente.

GIR RENTEDOM: Onsdag klokken 14.00 vil sentralbanksjef Øystein Olsen forteller om renten kuttes eller holdes. E24s eksperter mener renten må holdes uendret.
  • Even Landre
  • Kristin Norli
Publisert:

- Norges Bank bør holde styringsrenten uforandret på onsdag, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.

Men både Blomgren og andre i E24s ferske Renteråd har mange argumenter for at styringsrenten bør settes opp i løpet av året.

Renterådet består foruten Blomgren av Olav Chen, Jan Andreassen, Kjetil Melkevik og Kari Due-Andresen.

I Renterådet kommer de fem jevnlig til å tre sammen for å spå, kommentere og rådgi Norges Bank beslutningen om renten.

Også E24s lesere inviteres med i rådgivningen. Gå inn på e24.no/spesial/renteradet for å delta.

Les mer om Renterådet her

Renterådets første dom gjelder Norges Banks rentebeslutning som blir klar onsdag klokken 14.00.

Flertallet i Renterådet mener renten blir holdt uendret i denne omgang.

- Renten bør opp på sikt

To av ekspertene, Blomgren og Chen, mener likevel at renten bør opp om ikke alt for lenge.

God vekst i norsk økonomi og høy gjeldsvekst i norske husholdninger er deres viktigste argumenter for en renteøkning.

Et tredje er ifølge Blomgren at selv om utsiktene til prisvekst i Norge er lave, kan mye av dette være påvirket av kronestyrkelsen det siste året. Lav inflasjon (prisvekst) er isolert sett og tradisjonelt noe som kan motvirkes med å sette ned renten.

- Under disse forutsetningene er det tvilsomt om pengepolitikken burde anvendes for å kontrollere valutakursen. Norges Bank burde heller åpne for at renten skal økes mot slutten av året, sier Blomgren.

RENTEN OPP: - Norges Bank burde heller åpne for at renten skal økes mot slutten av året, sier sjefstrateg Erica Blomgren.

SEBs sjefstrateg sier at markedet prissetter cirka 40 prosent sannsynlighet for et rentekutt onsdag.

- Dette er på linje med Norges Banks rentebane fra mars. Kronen er riktignok noe svakere enn Norges Banks prognose, men inflasjonen er igjen under forventningene, og lønnsvekstprognosen behøver å revideres ned. Norges Bank legger stor vekt på rentedifferanser mot utlandet, og det styrer også forventningsbildet til markedet, sier Blomgren.

- Gjeldsvekst taler for økning

Fondsforvalter Olav Chen i Storebrand mener heller ikke at Norges Bank bør kutte renten onsdag.

- I denne omgangen bør de holde renten uendret, sier han.

På mellomlang sikt bør Norges Bank derimot få opp rentenivået for husholdningene, som tar opp stadig mer lån, mener Chen.

VIL HA ØKT RENTE: Seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning.

- Norsk økonomi har riktignok tapt litt momentum, men er langtfra i noe krise med en arbeidsledighet på lave 3-4 prosent. Det, kombinert med fortsatt urovekkende utlånsvekst og gjeldsgrad, burde isolert sett talt for høyere renter, og ikke et kriselavt rentenivå som den er på idag. Norsk økonomi er langt ifra krisetilstand, sier Chen.

Det som taler for uendret rente onsdag, og ikke et kutt slik mange har ymtet om den siste tiden, er blant annet at kronen nylig er svekket.

- Med tanke på at kronen har svekket seg relativt markant den siste tiden, så tror jeg det oppveier for det øvrige som kunne tale for rentekutt, som at ESB kuttet renten som forventet i forrige uke, sier han.

- Trekker i retning av kutt

Tre av E24s renteeksperter ser derimot flere grunner til å kutte - om enn ikke onsdag, så senere i år.

- Jeg mener Norges Bank bør kutte renten, men ikke på maimøtet, sier seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Hun påpeker at flere data trekker i retning av et rentekutt.

- Særlig er kjerneinflasjonen svært lav, med en nedadgående trend, og inflasjonsforventningene er fallende. Samtidig ser det ut til at lønnsveksten blir lavere enn Norges Bank har ventet i år, noe som kan gi enda lavere inflasjon framover i tid.

VIL HA KUTT...senere i år: Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Markets.

- Dessuten ser arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg svakere enn ventet. Oppdateringen fra Norges Banks regionale nettverk viser at utviklingen blant bedriftene har vært noe svakere så langt i første kvartal enn de så for seg i januar, oppsummerer Due-Andresen.

I tillegg er utenlandske renter nå lavere enn ved rentemøtet i mars, og de har falt ytterligere noe etter at ESB (Den europeiske sentralbanken) kuttet sin styringsrente i forrige uke.

- På den andre siden er kronekursen noe svakere enn Norges Bank så for seg i mars. Men en del av dette kan skyldes at markedet faktisk venter et rentekutt i juni. Jeg tror det kan være lurt av Norges Bank å la være å overraske markedet med et kutt på onsdag, og heller vente til de har flere inflasjonstall, og til førstekvartalstall for BNP er tilgjengelige, sier Handelsbanken-økonomen.

- En viss sannsynlighet for kutt til sommeren
Forvalter Kjetil Melkevik og HolbergFondene opererer med en rentevekt hvor de tar for seg argumentene for og i mot.

Forvalter Kjetil Melkeviki HolbergFondene.

- Høyere råvarepriser og et lønnsoppgjør som ser ut til å komme i havn med en litt lavere ramme enn det Norges Bank har lagt til grunn, er to argumenter for rentekutt, sier Melkevik.

Det er også lavere renter i Europa, samt høyere utlånsrenter i bankene.

- Norges Banks siste rapport (Utlånsundersøkelsen) bekrefter at dette gjelder fortsatt og at bankene fortsetter å øke sine rentemarginer. Hvilken effekt dette vil ha for norsk økonomi vil man ikke se før om noe tid. Argument for rentekutt, men kanskje ikke ved første anledning, mener forvalteren.

At kronen faktisk har svekket seg cirka 3 prosent i år mot våre handelspartnere, er derimot et argument for høyere rente, mener Melkevik.

- Alt i alt heller rentevekten fortsatt svakt mot lav rente, noe som indikerer en viss sannsynlighet (cirka 50 prosent) for rentekutt før sommeren, oppsummerer han.

- Vil ha kutt på 0,25

STÅR ALENE: Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika er den eneste som mener Norges Bank bør kutte renten nå

Den eneste i E24s ekspertråd som gir en soleklar anbefaling for et rentekutt allerede onsdag, er sjeføkonom Jan Andreassen i Eika.

- Det viktige er ikke om renten går ned i mai eller juni, men at Norge stålsetter seg for en æra uten renteoppgang, sier Andreassen.

Han mener renten bør kuttes to ganger før sommeren – hver med 0,25 prosentpoeng – og at renten bør holdes lavt. Lenge.

- Det viktige er ikke om renten går ned i mai eller juni, men at Norge stålsetter seg for en æra uten renteoppgang, sier Andreassen.

- Jeg mener Norges Bank bør kutte styringsrenten 0,25 prosentpoeng, og det er jeg sikker på at de kommer til å gjøre, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til E24.

Han retter blikket mot Europa, Norges viktigste eksportområde.

- Det går dårlig i konkurranseutsatt næringsliv, og om ting fortsetter å forverre seg i Europa, blir det en tøff sommer, ikke bare for industrien, men også for tjenesteytende næringer, og spesielt reiselivet.

Han viser til at industriens konjunkturbarometer er på et lavmål, og at det trolig er negativ kredittvekst for fastlandsbedriftene i Norge.

Dagens styringsrente i Norges Bank er 1,5 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Full splid i E24s renteråd

  2. I ettermiddag kommerOlsens rentedom

  3. Renterådet splittet: Dette bør du gjøre, Olsen

  4. E24s renteråd: Hold deg til planen, Olsen!

  5. Slå deg sammen med ekspertene:Gi ditt renterådtil Øystein Olsen