- Norges Banks storkutt stopper rentehopp fra bankene

Norges Banks kraftige kutt i styringsrenten kan ha hindret at boliglånet ble dyrere til jul.

FØRE VAR: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad presenterte Norges Banks beslutning om å senke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Det gjør de for å gardere seg mot et tilbakeslag i økonomien.
Publisert:

Norges Bank satte overraskende ned styringsrenten med så mye som 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent på sitt rentemøte onsdag.

Men norske lånekunder skal ikke vente seg hyggelige brev fra banken med det første, ifølge eksperter.

For de norske bankene er det aller viktigst hva som skjer med renten i det åpne markedet, kjent som 3 måneders NIBOR-rente, eller pengemarkedsrente.

Denne renten avgjør hva bankene betaler i rente når de skal låne penger. Og det er den som til syvende og sist avgjør hva renten blir på ditt lån.

Les også: Kuttet til 1,75 prosent

- Dagens rentekutt forhindrer renteøkning fra bankene. Men jeg tror ikke bankene setter renten ned på grunn av dette. Deres innlånskostnader er fortsatt høyere enn deres beste utlånsrenter, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til E24.

Han var blant ekspertene som på forhånd ventet et kutt på 0,5 prosentpoeng. De fleste øvrige eksperter ventet et kutt på 0,25 prosentpoeng.

- Hadde de bare kuttet med 0,25 prosentpoeng tror jeg faktisk at bankene hadde kommet til å øke sine utlånsrenter, sier Bruce.

Fortsatt høye pengemarkedsrenter

Han forklarer det med at bankenes innlånskostnader i pengemarkedet ligger på vesentlig høyere i forhold til Norges Banks styringsrenter.

- De ønsker å få pengemarkedsrentene ned, sier Bruce.

Erik Bruce

- Vil de klare det med dagens kutt i styringsrenten?

- Jeg tror vi vil få en noe lavere pengemarkedsrente, men ikke helt ned til der de vil han den, sier Bruce.

LES OGSÅ: - Situasjonen er svært krevende

- Pengemarkedsrenten avgjør

Pengemarkedsrenten har steget tildels kraftig i høst som følge av av finansuroen har gjort at bankene har mistet tillit til hverandre.
Så langt, omtrent en time etter at Norges Bank satte ned styringsrenten, har pengemarkedsrenten bare falt med 0,13 prosentpoeng.

Og de store bankene vil ikke gjøre noe før de ser om markedsrenten holder seg lav.

- Vi har ikke tatt en avgjørelse. Det har vi stort sett aldri gjort på den dagen Norges Bank endrer renten. Det er markedsrenten som avgjør, sier kommunikasjonsdirektør Rune Kibsgaard Sjøhelle i Nordea til E24.

Og E24 får omtrent samme svar fra Norges største bank, DNB:

- Når det gjelder innlånskostnadene, prisen banken betaler for sine innlån, så er det prisen i markedet som avgjør. Det Norges Bank gjør med sine renter påvirker ikke innlånskostnaden til bankene umiddelbart, sier Informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DNB til E24.

- Som alltid sitter vi å fortløpende å vurderer rentesituasjonen. Renten må stabilt legge seg på et lavere nivå.

Heller ingen andre norske banker har foreløpig varslet rentekutt.

- Overrasket

Seniorforvalter Olav Chen i Storebrand er overrasket over at Norges Bank tok så sterkt i ved å kutte styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

- Jeg er overrasket over hvor mye de tok i og er føre var i forhold til forverrede utsikter, sier seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til E24.

Olav Chen

Forvalteren trodde Norges Bank bare skulle kutte med 0,25 prosentpoeng i denne omgangen.

- Veien videre er betinget på utviklingen i Eurosonen, og med de utsiktene man ser for seg der er sannsynligheten stor for ytterligere kutt. Spørsmålet er også når avmatningen treffer norsk økonomi, hvor mye og når arbeidsledigheten øker og når veksten i økonomien stopper opp.

- Inflasjonen er også lav, samtidig som ESB fortsatt baner vei med trolig nye rentekutt fremover som følge av at Europa er i full fart inn mot en ny resesjon, sier Chen.

Kronen svekker seg

Han legger til at kronen svekker seg på dette, da kuttet var større enn det konsensus og markedet ventet.

Også ekspertene i Sparebank 1 SMN ble overrasket over det store rentekuttet.

- Det overrasket meg at de tok så kraftig i, sier sjeføkonom Petter Eilif de Lange i Sparebank 1 SMN til E24.

- I går sendte jeg et skriv til våre kunder hvor jeg la til grunn et kutt på 0,25 prosentpoeng, men at Norges Bank kunne signalisere at de kunne se an situasjonen. I Norge er ikke problemstillingen at vi er på etterskudd av kurven, som det heter, sier han, og viser til at Den europeiske sentralbanken er på etterskudd.

- Norges Bank venter svakere vekst ut fra konjunktursituasjonen i utlandet, og de venter samme eller noe stigende marginer i markedsfinansieringen. Man kan lese av det at Norges Bank mener at risikoen for et stygt scenario har økt, sier de Lange.

Opptatt av margin

Sjeføkonomen mener Norges Bank er veldig opptatte av å holde en konstant margin til eurorenten, og legger til at sentralbanken kan føle seg mer presset av markedet enn den forrige sentralbanksjef, Svein Gjedrem, gjorde.

De Lange viser til at Norges Bank for kort tid siden publiserte en rentebane, som de avviker fra.

- Men sentralbanksjefen har verbalt sagt at det kan komme endringer. Likevel er det sjelden at man avviker fra renteprognosene mellom inflasjonsrapportene.

Sjeføkonomen stiller imidlertid spørsmål om det ikke hadde vært smartere av Norges bank å beholde noe av «kruttet» til det eventuelt oppstår et virkelig stygt scenario.

- Hvor lave renter skal man forvente å ha i Norge, gitt hvor bekymret Norges Bank tidligere har vært for kredittvekst og boligmarked, spør de Lange.

Publisert: