HOKSRUD OM VEGVESENETS FEILBEREGNINGER: - Spark de ansvarlige

Frps Bård Hoksrud ber Vegvesenet sparke ekspertene bak norske veiprosjekter som gang etter gang koster mer enn avtalt.

SLAKTER: Veitalsmann i Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, er misfornøyd med stadige budsjettoverskridelser i Vegvesenet.
Publisert: Publisert:

Både senketunnelprosjektet i Bjørvika, ny motorvei Ulven-Sinsen og det siste nye prosjektet, E6 / Ny Dovrebane Minnesund-Espa har medført enorme overskridelser.

Transportpolitiker Bård Hoksrud synes ikke det går an at Vegvesenet turer frem med stadig større kostnadssprekker.

- Noen av dem som gjør disse beregningene feil, bør ikke få fortsette å gjøre beregninger. Det må jo kunne forutsettes at de kan komme med kalkyler som er reelle, sier Hoksrud til VG.

Kalkylebommertene

Han la merke til kalkylebommerten på 11 milliarder som VG skrev om torsdag, og mener det er en tendens mer enn et enkelteksempel.

Hoksrud peker særlig på to prosjekter i hovedstaden, som nå anslås å koste svært mye mer enn det som først ble varslet.

- Bare for kostnadssprekken på operatunnelen i Bjørvika, kunne man bygget en ny, fin opera, illustrerer Hoksrud.

Han sier senketunnelen og veisystemet under den nye operaen opprinnelig skulle ha kostet 1,6 milliarder kroner (prisjustert til 2011-kroner). Prislappen nå er på 5,6 milliarder.

Den verste overskridelsen isolert sett, ifølge Frp, er likevel veiprosjektet Ulven-Sinsen. I utgangspunktet var kalkylen fra «Norsk vei- og veitrafikkplan» i 1998 på 380 millioner kroner (prisjustert).

Dagens pris er nesten ti ganger så høy, nærmere bestemt 3,6 milliarder.

- Uredelig regnestykke

Statens vegvesen mener Frp baserer seg på uredelige regnestykker.

- Tallene Hoksrud bruker for Bjørvika kommer fra en skisse på et tidlig stadium, for en løsning som er helt annerledes enn det som ble vedtatt. Prisen har vokst med 200 millioner siden planen ble vedtatt i Stortinget, men å sammenligne med en skisse fra slutten av 80-tallet blir useriøst. Veiprosjektet Ulven-Sinsen har gått opp mye, men der var det snakk om en startpris i planen på to milliarder, ikke 380 millioner, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Statens vegvesen.

- Lager dere regnestykker dere vet ikke vil gå opp i den virkelige verden?

- Nei. Dette er selvsagt ingen bevisst holdning fra noens side på det. Utfordringen er at mange ting endrer seg underveis i prosessen, som på de største veianleggene kan skje innenfor en tiårsperiode. Det skjer for eksempel at trafikken øker eller at tunneler får nye sikkerhetsforskrifter, da blir det dyrere.

- Tunneler er omtrent dobbelt så dyre i dag som ved årtusenskiftet, sier Aksnes.

LES OGSÅ: Hareide kritisk til Vegvesenet etter milliardbom

Publisert: