Giske åpner for SAS-salg

- Vi er også åpen for et salg gitt at vi kan få en god pris, sier næringsminister Trond Giske, etter det ble kjent at den svenske regjeringen ønsker å selge seg ned i SAS.

Publisert:,

Den svenske regjeringen gjennomførte i sammenheng med den nye SAS-emisjonen en utredning av den svenske statens aksjepost i flyselskapet. De kom til en beslutning om å selge seg ned i SAS ved et passende tidspunkt og vil søke riksdagen om tillatelse til dette.

Salgsmandatet kommer i sammenheng med at den svenske regjeringen gikk med på en kriseemisjon i SAS, som koster svenskene 890 millioner norske kroner.

– Vi har tidligere sagt at vi skal redusere eierposten i de selskapene som opererer i konkurranseutsatte markeder og hvor det ikke eksisterer særskilte grunner for fortsatt eierskap. SAS er et slikt selskap, sier den svenske næringsministeren Maud Olofsson i en pressemelding.

Et salg er ikke aktuelt nå, men på sikt ser den svenske regjeringen ingen egenverdi i å eie andeler av et flyselskap, heter det i pressemeldingen. – Vi vil derfor få Riksdagens mandat til å redusere eierskapet når vi ser det er økonomisk mulig, sier Olofsson. Regjeringen har informert de øvrige hovedeierne om beslutningen om å søke et salgsmandat.

Norsk salg.

Næringsminister Trond Giske åpner for at SAS kan selges hvis selskapet blir lønnsomt og konkurransedyktig igjen.

– Vi er også åpen for et salg gitt at vi kan få en god pris. Men forutsetningen er at selskapsverdiene og de ansattes behov videreføres på en god måte, sier næringsminister Trond Giske til Aftenposten.

– Begrunnelsen for statlig eierskap var sterkere for 30 år siden. Hvis det oppstår en situasjon hvor den danske og svenske regjeringen går inn for salg, så blir det høyaktuelt for Norge også, sier Giske.

Han understreker likevel at et salg kun er aktuelt hvis regjeringen er trygg på at norske samferdselsbehov blir ivaretatt. Næringsministeren påpeker samtidig at det ikke foreligger en slik situasjon i dag.

– Det er ikke som om det står en kø av kjøpere på døren, sier han.

– Hvis svenskene på sikt selger seg ned, er det aktuelt for Norge å kjøpe deres andel av SAS?

– Nei, det er ikke spesielt aktuelt med oppkjøp. Samtidig tror jeg et salg først og fremst vil være aktuelt i en konsolideringssituasjon hvor SAS blir kjøpt opp eller går sammen med et annet flyselskap, sier næringsministeren.

– Det viktigste på kort og lang sikt er at selskapet drives godt og er konkurransedyktig og der gjøres det en stor jobb i disse dager og måneder, sier Giske.

Stabilitet.

– Salg har ikke vært tema hos oss. Vi har i alle år ment, som resten av det norske samfunnet, at SAS gir stabilitet. De flyr dit det trengs, ikke bare dit det er belegg. Det er en stabilitet som samfunnet er veldig avhengig av og som har fungert godt, sier Asbjørn Wikestad, tillitsvalgt i luftfartens funksjonærforening, LFF.

– Vi synes ikke det er mer merkelig at staten har eierandeler i et flyselskap enn i alt mulig annet av norsk industri, sier Wikestad. Han ser ingen umiddelbare grunner til at et salg skal være tema nå.

– Hvis de skal vente på at luftfartsbransjen blir lønnsom, så er nok ikke et salg nær forestående, for å si det mildt, sier Wikestad.

Han er bekymret for at et salg vil få SAS over på utenlandske hender.

– Det er faktisk sånn at av SAS’ totale konsernvirksomhet – Widerøe og andre selskaper inkludert – så er halvparten i Norge.

– Det som er viktig nå, er at staten som eier opptrer som nettopp det. Det har Giske vært god på, etter vårt syn, sier Wikestad.

Flere E24-saker