FERSK RAPPORT ETTER TERRA-SAKEN: Riksrevisjonen slakter Kommunaldepartementet

Riksrevisjonen gir kommunal- og regionaldepartementet kritikk for mangelfull saksbehandling av det såkalte Vik-brevet som la grunnlaget for Terra-skandalen.

Hauge Jon
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Riksrevisjonen ga tirsdag Stortinget en rapport om sine undersøkelser av det såkalte Vik-brevet som gjaldt finansielt salg av konsesjonskraftrettighetene i Vik kommune og konkluderer med en kritikk av Kommunaldepartementet.

Vik-brevet, som ble skrevet i 2002, ble senere benyttet som det juridiske grunnlaget for at åtte kommuner investerte enorme summer i det amerikanske kredittmarkedet.

Brevet konkluderte med at Viks salg av konsesjonskraftrettighetene ikke var i strid med kommuneloven.

Enorme Terra-tap

I fjor tapte kommunene flere hundre millioner kroner på disse investeringene og Terra Securities gikk konkurs.

"Riksrevisjonens undersøking viser at kvalitetssikringa av Vik-brevet var mangelfull. Saka var prinsipiell og burde ha vore behandla på eit høgare nivå i departementet," heter det i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen skriver at departementet ikke satte seg grundig nok inn i saken da Vik-brevet ble skrevet i 2002.

"Dette resulterte i at dei vurderingane departementet kom med i Vik-brevet, bygde på feil premissar," heter det i den knusende pressemeldingen.

Slo ikke alarm

I tillegg slår Riksrevisjonen fast at departementet unnlot å slå alarm da de i 2006 oppdaget at brevet bygde på feil premisser.

"Då departementet oppdaga dette hausten 2006, vart ikkje Vik kommune informert. Riksrevisjonen er sterkt kritisk til ein slik forvaltningspraksis," skriver Riksrevisjonen.

- Den manglande oppfølginga gir grunn til å stille spørsmål ved om den øvste administrative leiinga i departementet hadde god nok oversikt over aktivitetar og problemstillingar knytt til slike saker, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i pressemeldingen.

Ifølge Riksrevisjonen er kommunal- og regionaldepartementet enig i kritikken. Departementet skal ha gått i gjennom sine rutiner og systemer for å sikre seg bedre behandling av tilsvarende saker i fremtiden.

Solberg beklager

Høyre-leder Erna Solberg, som var kommunalminister i 2002, beklager den mangelfulle saksbehandlingen.

- Administrasjonen vurderte saken som en lovfortolkningssak, hvilket blant annet medførte at politisk ledelse ikke ble gjort oppmerksom på saken. At Riksrevisjonen er kritisk til behandlingen tar jeg på alvor. I ettertid er det grunn til å si at man både burde hatt alternative juridiske vurderinger og behandlet saken på et høyere administrativt nivå i 2002. Det er beklagelig det ble behandlet slik som det gjorde, sier Solberg i en pressemelding.

Hun vil ikke kommentere kritikken av den mangelfulle oppfølgingen i 2006 da dette hører inn under Solbergs etterfølgere Åslaug Haga og Magnhild Meltveit Kleppa.

Selv om Riksrevisjonen er sterk i sin kritikk er de enig med departementet i at kommunene har et selvstendig ansvar for å tolke og innrette seg etter loven og at kommunene dermed selv er økonomisk ansvarlige for sine disposisjoner.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil kommentere saken mellom klokken 15 og 16 tirsdag ettermiddag.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. Terra-kommuner får krisehjelp

  2. Kosmo overrasket over konsulentbruk

  3. Kan få ti år til å dekke Terra-tap

  4. Annonsørinnhold

  5. Mer boligstøtte til vanskeligstilte

  6. Hagen vil granske Solbergs Terra-håndtering