LANDETS PENGEJEGERE HAR TALT: Fritt frem for Oljefondet i skatteparadiser

Mens lillebror Norfund snart må stoppe alle sine investeringer via skatteparadiser, er det full fart for storebror Oljefondet.

LAR OLJEFONDET HOLDE PÅ: Statsråd Erik Solheim har ikke latt pengejegerne Guttorm Schjelderup og Eva Joly røre Oljefondets plasseringer i skatteparadisene.

Solum, Stian Lysberg
  • Sindre Heyerdahl
Publisert:

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) fikk torsdag overlevert Kapitalfluktutvalgets innstilling for å bekjempe skatteparadiser.

Her foreslår landets fremste pengejegere at det vesle statlige bidstandsfondet Norfund i løpet av tre år må stoppe alle nyinvesteringer via såkalte skatteparadiser.

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) - som skal spytte inn rundt 10 milliarder kroner i Afrikas fattigste land de neste fem årene - får imidlertid intet slikt forbud.

Får ikke røre Oljefondet

Utvalget har nemlig ikke fått mandat av Solheim til å sette Oljefondet under lupen - til tross for at gigantfondet ved nyttår 2007 hadde 25 milliarder oljefondskroner i skatteparadiser.

- Oljefondet har ikke en utviklingsprofil, sier utvalgsleder Guttorm Schjelderup til E24 som forklaring på hvorfor bare Norfund settes under lupen.

- Men det gjør ikke Oljefondets investeringer i skatteparadiser - som langt overgår Norfunds - mindre skadelig?

- Ja, det er et godt poeng. Men det var altså ikke en del av mandatet vårt å se på Oljefondet.

Les også: Utvalg opphever Solheims forbud

- En umulighet

Lillebror Norfund har en forvaltningskapital på i underkant av fem milliarder. Til tross for at det er en dråpe i havet i forhold til oljefondet, forsvarer statsråd Solheim at utvalget ikke får se på storebror Oljefondet.

- Pensjonsfondet kan ikke i morgen trekke seg ut av alle selskaper som er i skatteparadiser - skatteparadiser som er sammenvevd med hele verdensøkonomien. Det er en umulighet. Men vi må starte en debatt som vil få konsekvenser en fem - ti år frem i tid, sier Solheim til E24.

- Norfund får bare tre år?

- Det er en stor forskjell. Norfund er opprettet for utviklingsformål, mens Oljefondet er innvevd i verdensøkonomien på en helt fundamental måte.

Delta i debatten på E24s Forum!

Vanskelig å slutte

Solheim vedgår likefullt at også Norfund er tett innvevd i verdensøkonomien, og at det ikke bare vil bli enkelt å avvikle nyinvesteringene på særlig Mauritius (se faktaboks).

- Og nå er jo oljefondet på vei inn i Afrika med investeringer som er over dobbelt så store som Norfunds?

- Joda, da vil det være naturlig å se på de samme temaene i forbindelse med Oljefondet.

Les også: Erik Solheim: - Norge må investere mer i korrupte land

Sender ballen til Kristin

Solheim styrer gjennom sitt departement Norfund, mens partifelle Kristin Halvorsen styrer Oljefondet.

Utviklingsministeren spiller nå ballen over til finansministeren.

- Vi må se på politikk som prosess. Dette var starten. Oljefondet investerer i et vell av selskaper over hele verden som har litt, mye eller alt i skatteparadiser. Det er klart at det er en masse grenseoppganger som må tas der - men det må Finansdepartementet ta. Vi har nå initiert en debatt, sier Solheim.

- Hva vil du gjøre konkret?

- Vi går nå inn i en dialog med finansdepartementet for å se om også de kan følge dette opp.

Les også Elin Ørjasæters kommentar: Skatteparadis: Rødgrønn dobbeltmoral

Joly håper

Korrupsjonsjeger Eva Joly har vært et prominent medlem i utvalget. Hun vil ikke kritisere mandatet åpent, og sier det er utviklingspolitikk - ikke finansmarkedet - som er utvalgets legitimitet.

- Det er et utrolig stort privilegium for meg personlig å delta i dette banebreytende utvalget. Men det er klart at folk som leser denne rapporten, vil trekke den konklusjonen at det ville være mulig for oljefondet å sky skatteparadiser i sine investeringskriterier, det ville bidra til å forandre verden, sier Joly til E24.

- Det jeg kan si om dette er at det er et håp for meg.

Les også:

Flere E24-nyheter

Publisert:

Flere artikler

  1. Rødgrønn dobbeltmoral

  2. Utvalg opphever Solheims forbud

  3. Norfund har 80 prosent i skatteparadiser

  4. Annonsørinnhold

  5. - Helt uakseptabelt av SAS

  6. Kirkens Nødhjelp vil hainvesteringer i u-land