OLJEFONDET: Tapte 66 milliarder i første kvartal

Oljefondet gikk på en ny smell i første kvartal, men fondet tjener på aksjene igjen.

Publisert:

Det er stadig renteplasseringene som volder hodebry for toppsjefen i Statens pensjonsfond - Utland eller Oljefondet, Yngve Slyngstad.

I første kvartal tapte fondet 0,9 prosent på rentedelen. Det innebærer at verdien på de obligasjonene som fondet eier, utviklet seg 0,9 prosent svakere enn fondets referanseindeks. Dette tilsvarer om lag snaut 10 milliarder kroner.

- Dette er ikke realiserte tap, men en "priset mindreavkastning". Derfor forsøker vi å unngå å bruke ordet "tap" om renteporteføljen, sier Slyngstad på dagens pressekonferanse i Norges Bank.

I fjor var differansen - mindreavkastningen - nesten 7 prosent for rentedelen av fondet. Over 70 miliarder kroner gikk tapt.

Bedre for aksjer

Det er derfor gledelig for Slyngstad at aksjedelen nå går bedre. I første kvartal oppnådde aksjeforvalterne en positiv meravkastning på 0,3 prosent. Ifølge kvartalsrapporten oppnådde både interne og eksterne forvaltere positive resultater.

- De fremvoksende markedene hadde svakt positiv avkastning i første kvartal, og har ledet oppgangen i aksjemarkedet i andre halvdel av mars. Europa har hatt den svakeste regionale avkastningen blant verdens aksjemarkeder, heter det i NBIM-rapporten.

Les også:Thore Johnsen gir Oljefondet skryt etter kriseår

Meravkastningen på aksjesiden var imidlertid ikke kraftig nok til å hindre at fondet i sum gjorde det svakere enn referanseporteføljen.

I første kvartal var mindreavkastningen for Oljefondet 0,3 prosent. Dette tapet tilsvarer om lag 6 milliarder kroner.

Sterkere krone

Den viktigste effekten er imidlertid utviklingen i markedene, og aksjemarkedet falt i store deler av første kvartal. Dermed tapte fondet nye 4,8 prosent eller 66 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta, i første kvartal.

- Første kvartal var nok et kvartal med svært store svingninger i markedet, sier Slyngstad.

Men en sterkere krone gjør at fondets verdi, målt i norske kroner, faller raskt. Ved nyttår var verdien av fondet 2275 milliarder kroner. Ved utløpet av mars var verdien falt med 2076 milliarder kroner.

Sterkere krone førte til et verdifall på 177 milliarder kroner, mens tapene i markedene utgjorde 66 milliarder. I motsatt retning trakk nye overføringer fra staten på totalt 44 milliarder kroner.

I løpet av 2008 svekket kronen seg kraftig. Dette bidro til at verdien av fondet, målt i norske kroner, steg. Variasjoner i kronekursen påvirker imidlertid ikke kjøpekraften til fondet, siden pengene herfra til syvende og sist må brukes på import.

Positiv utvikling

Fondet opplyser også at det har steget betydelig i verdi i løpet av april, og at avkastningen nå er om lag på null, for 2009.

- Det er betydelig positiv avkastning både absolutt og relativt nå, sier Slyngstad.

Dette er også tilfelle for rentedelen, der fondet har hatt de største problemene i fjor.

- Så langt for året går renteporteføljen med en betydelig meravkastning.

Siden 1. januar 1998 har samlede tap vært om lag 200 milliarder kroner.

Les også: Oljefondet: - Vi går i null

Flere nyheter på E24.no

Publisert:
Gå til e24.no