Finansministeren: - Ta høyde for høyere rente

Kristin Halvorsen sier hun ikke tror vi har sett hele virkningen av krisepakken.

Publisert:

Norges Bank kuttet onsdag renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Finansministeren sier hun tar rentekuttet til etterretning.

- Jeg merker meg også at Norges Bank legger vekt på at finansmarkedene nå fungerer noe bedre. Påslagene i det norske pengemarkedet er på vei ned og forventes å nå et normalt nivå noe raskere enn anslått i den forrige pengepolitiske rapporten, sier Halvorsen.

Ikke full virkning

Hun oppfordrer nå både bedrifter og privatpersoner om å planlegge med en høyere rente.

- For å møte de store økonomiske utfordringene er renten satt ned til et lavt nivå både i Norge og internasjonalt. Omfattende tiltakspakker i mange land vil også bidra til at situasjonen etter hvert kan bedres, og vi må være forberedt på at rentene over tid vil bevege seg mot mer normale nivåer. Dette må husholdninger og næringsliv ta høyde for når de planlegger for framtiden, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Halvorsen mener at man i Norge fortsatt ikke har sett den fulle effekten av regjeringens krisepakke.

- Finanspolitikken er meget ekspansiv, men vi har trolig ikke sett de fulle virkningene av Regjeringens finanspolitiske tiltakspakke ennå, sier hun.

Slutt på kutt

Norges Bank publiserte også onsdag sine prognoser for fremtidig utvikling i styringsrentene. Denne prognosen, eller rentebanen, viser at dagens kutt vil etter all sannsynlighet bli det siste.

- Rentebanen viser at rentebunnen blir på 1,25 prosent. Den skal ligge på dette nivået et års tid, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DnB Nor Markets.

Les også: Slutt på rentekuttene

Flere nyheter fra E24

Publisert: