Svak kontroll og brutte løfter

14. mai sendte Even Karlsen klagebrev til Skatt Øst. Han venter fortsatt på svar fra en etat som sliter.

Her sorteres 60000 brev fra skatteytere i kvartalet. Randi Steen bærer bort post, mens Randi Hoel sorterer.
Publisert:

Les også: Beklager forsinkelser

Klager tar dobbelt så lang tid som lovet. Kontrollen er for dårlig. Skatteetatens tillitsvalgte reagerer.

Daglig åpner de ansatte hos Skatt Øst i Oslo godt over tusen brev som fordeles videre i det som skal være det nye nervesenteret i etaten. Og dokumenthaugene vokser for hver dag. Det har Even Karlsen erfart. Han sendte klage 14. mai i år, og venter fortsatt på svar.

Borte og funnet

Underveis har han ringt Skatteetatens nye servicetelefon mange ganger. –Du venter og venter. Hver gang har det tatt opp til 20 minutter bare å finne frem saken min. Hvis de finner den, da.

Han begynte å purre allerede i juni, og fikk omsider vite at saken var registrert. Svaret skulle komme om 2–3 måneder.

- Så jeg ringte på nytt i august. Da fant de ikke saken. Etter en dag ble jeg riktignok oppringt, og saken gjenfunnet. Men beskjeden var å vente nye måneder. Siden har jeg ikke hørt noe, sier Karlsen.

Han mener dette er hårreisende fra en offentlig etat.

- Dette hadde aldri gått i et privat firma. Hvis det er spørsmål andre veien til oss skatteytere, er det jo ikke lange fristene vi får, sier Karlsen.

Han er en av flere som har henvendt seg til Aftenposten om sen behandlingstid i Skatteetaten.

Bryter løfter

Det er først og fremst på tre områder den omorganiserte Skatteetaten svikter på vesentlige punkter.

  • Skatteetatens serviceerklæring lover at klager på skatt skal behandles innen tre måneder. Slike saker tar nå over dobbelt så lang tid som løftene tilsier.
  • Samme erklæring lover at saker om arveavgift skal behandles i løpet av seks måneder. Nå tar slik saker opp mot ett år.
  • Riksrevisor refser etaten for manglende kontroller for å avdekke skatte- og avgiftskriminalitet.

Slår alarm

Leder av NTL Skatt, Stein Thorvaldsen, bekrefter at serviceerklæringen brytes på klagesaker og arveavgiftssaker.

- De tilbakemeldingene vi får fra deler av landet, viser dette. Kravene til resultater må bli mer realistisk i forhold til de ressursene vi har, sier Thorvaldsen.

I høst var NTL i møter med Stortingets finanskomité. Der ga de klar melding om at Skatteetatens driftsbudsjett var for stramt til tross for at det ble bevilget ekstra penger til skattekontroller.

- Før omorganiseringen advarte vi mot å gå for raskt frem. Nå har vi fått innrømmelser. Tanken med ny organisasjon var blant annet å øke kontrollene, men riksrevisor har dessverre rett. Målet var å styrke kvaliteten på kundebehandlingen, men det er ikke lett å gjøre det samtidig med en ansettelsesstopp. Vi har kommet på etterskudd, og har innkjøringsproblemer på en rekke områder. Dokumentsentrene, som skal fordele alle brev fra kunder, har hatt innkjøringsproblemer, sier Stein Thorvaldsen.

Storfiskene glipper

- Skattekontrollene har blitt en salderingspost. Vi frykter at mange av de store fiskene blant skattesvindlerne slipper unna. Dette er alvorlig. Hvis man ikke tar disse, får man konkurransevridning, sier Øivind Eriksen, leder i Skatterevisorenes forening.

Han organiserer 420 revisorer i Skatteetaten. Eriksen mener at man nå måler skattekontroller først og fremst på mengde.

- Slik oppnår etaten et anstendig antall kontroller ved å ta små, enkle saker istedenfor å dykke ned i de vanskelige sakene. Det signaliserer at man er mer opptatt av mengde enn kvalitet. Vi har advart mot dette flere ganger, sier Eriksen.

Etter skjema

Direktør Øivind Strømme i Skattedirektoratet bekrefter at etaten ligger etter skjema i saksbehandlingen av klager og beregning av arveavgift.

Les flere nyheter på E24.

Publisert: