SV har hastverk med å øke skatten

Eldrebølgen som vil slå inn over oss gjør at det er nødvendig å øke skattenivået i god tid for å sikre velferdssystemet også i framtiden, mener nestleder Bård Vegar Solhjell i Sosialistisk Venstreparti.

Publisert:

– Når eldrebølgen slår må vi ha så gode offentlige velferdsordninger at folk fortsatt vil ha dem, sier Solhjell til Klassekampen.

Eldrebølgen vil ramme Norge i løpet av ti år. Samtidig øker levealderen slik at offentlige utgifter til pleie og omsorg vil skyte i været. Solhjell tror ikke dette betyr at det må kuttes i velferdstilbudet. Tvert om mener han at velferdsstaten må rustes opp for å møte de nye utfordringene.

– Jeg er villig til å vedde et halvt statsbudsjett på at folk vil ha bedre helse- og omsorgstjenester i framtiden: Dette handler ikke bare om finansiering, vi må også ha en politisk velferdsmobilisering, sier Solhjell.

Den rødgrønne regjeringen har gjennom skatteløftet fryst skattenivået i Norge. Men etter at stortingsperioden utløper mener Solhjell det haster å øke skattene.

– Skattenivået må opp. Det trenger ikke skje akkurat nå, men i tiårsperioden som kommer må skattene øke. Når eldrebølgen slår inn, må folk være villige til å betale for velferden. Da må vi ruste opp de offentlige helse- og omsorgstjenestene nå, sier han.

– Vi må gå åpent ut og si til folk at de blir nødt til å betale mer. Samtidig må vi vise folk hva de får igjen for skatten. Vi må ha en tetter kobling mellom innbetalingen og helsesektoren, forklarer han videre.

Publisert: