Massiv motstand mot skatteøkning

Undersøkelse viser klar motstand mot økte skatter og avgifter.

VIL KUTTE: Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen vil ha lavere skatt.
Publisert:

Det er massiv motstand mot nye skatteøkninger etter stortingsvalget til høsten, viser undersøkelse.

83 prosent av de spurte mener at skattene ikke bør økes etter valget, ifølge undersøkelsen som Synovate har laget for Skattebetalerforeningen.

Snaut 60 prosent oppgir at skatte- og avgiftspolitikk vil ha betydning for valg av parti. 28 prosent sier de vil stemme på et parti som vil redusere skatter og avgifter, skriver Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen mener at økning av minstefradraget kan lette skattebyrden for personer med lave inntekter. Samtidig mener han at rett medisin vil være å heve grensen for toppskatten fra dagens nivå på 441.000 kroner til minst 500.000 kroner.

Ifølge undersøkelsen mener to av tre at folk med inntil 450.000 kroner i inntekt ikke bør betale toppskatt.

SV er det eneste av de større partiene som går inn for å øke skattene og avgiftene.

- Høyre og Frp vil senke nivået, mens de øvrige vil beholde dagens nivå. Men undersøkelsen viser at velgerne ønsker å vite hvordan skattebyrdene skal fordeles innenfor dagens totale rammer, sier Stordrange.

Statssekretær Bernt Sverre Mehammer (SV) i Finansdepartementet mener viljen til skatteøkninger ville vært større dersom folk ble spurt om de vil betale mer for en bedre skole, kollektivtrafikk eller eldreomsorg.

- Men jeg vil understreke at SV ikke ønsker å øke skattene i nedgangstider slik som nå, sier han.

E24-LESER: "Tror nok at folk flest aksepterer dagens skattenivå (med unntak av toppskatten) når vi ser at pengene blir brukt til det beste for folk flest. Det kan man jo ikke si når det brukes 7 millioner på advokater i Røkke-saken til ingenting."

Les flere økonominyheter på E24.no

Publisert: